Uppdatering av medlemmars kontaktuppgifter

Föreningen (styrelsen) behöver upprätta och uppdatera en förteckning över alla medlemmar (boenden) i föreningen, en så kallad medlemsmatrikel.

Detta har skett vid ett par tillfällen, men det är nu många år sedan senast, och nu behöver matrikeln uppdateras med nyinflyttade eller boende med nya uppgifter.

Det kommer snart ett utskick om detta, men redan nu finns möjligheten att registrera dina uppgifter digitalt via ett nytt formulär här på hemsidan.

Klicka på menyn ”Medlemmar” och därefter ”Uppdatera mina kontaktuppgifter”, eller använd denna direktlänk.

 

Ärendet har aktualiserats av branden och nödvändigheten att kunna få kontakt med medlemmarna i en brådskande situation.

Avbrott i TV/internet 5 september

Telia har meddelat att det kommer ske ett kortare avbrott i fiber-uppkopplingen i samband med internt underhåll i Telias centrala system.

Avbrottet kommer att ske någon gång mellan kl 8-17 den 5 september, avbrottet beräknas vara mellan 10 och 30 minuter.

Boendes tjänster ska fungera igen automatiskt efter avbrottet, men skulle problem uppstå rekommenderas att man startar om sin tekniska utrustning. Skulle inte det hjälpa kontaktar man Telia på 020-202070.

 

Medlemsmöte under hösten avseende brandskydd

På grund av den brand vi hade i söndags har Räddningstjänsten hört av sig angående det arbete som gjorts avseende brandskydd.

Vi behöver ta nya tag med detta arbete. Detta kommer kräva tid och resurser av både styrelsen och alla boende.

Vi kommer att försöka kalla till ett medlemsmöte/informationsmöte för detta arbete under hösten.

Mer information kommer under hösten.

Styrelsen

Brand på Hjortstigen

Under söndagskvällen har det brunnit i flera hus i Länga C på Hjortstigen. Lyckligtvis har inga personer kommit till skada, men det är såklart oerhört sorgligt för de drabbade.

Styrelsen kommer att bevaka händelseutvecklingen med alla praktiska detaljer som kan behöva följas upp. Ärenden kommer att upprättas både hos försäkringsbolaget och Telia, ifall det visar sig att någon av föreningens utrustning/delar behöver åtgärdas längre fram. Har man t.ex. problem med TV/Fiber i längan så meddela detta till styrelsen.

Styrelsen vill även uppmärksamma alla grannar och närboende som omedelbart ryckte ut med brandsläckare, larmade SOS och fick ut boende och sedan på många olika sätt bistod under söndagskvällens brand i vårt område.

Grannsamverkan då det verkligen gäller – Stort tack till alla.

Styrelsen

 

 

Garageunderhåll 2023

Nu är det dags för det årliga garageunderhållet. Information har delats ut till samtliga hushåll med fristående garage. Samma information finns även här: Infobrev garageunderhåll 2023

Tänk på att detta är viktigt, för att undvika onödiga reparationer i framtiden.

Passa även på att tvätta bort alger och annan smuts från garageporten.

Efter utfört arbete meddelas detta genom att klicka på ”Felanmälan” här på hemsidan och därefter välja kategori ”Genomfört garageunderhåll”.

 

Skötselplan och grönområden

Under den senaste veckan har Tanya och Marcus besiktat alla grönområden utifrån skötselplanen, och uppdaterat planen med de förändringar som skett de senaste två åren. T.ex. skadades många träd under höstens snöoväder, men vi noterar också att det finns god växtkraft i buskar och träd över hela området. Träd och buskar som vuxit upp spontant klarar sig ofta mycket bra utan underhåll (jämfört med planterade växter som inledningsvis måste vattnas) och dessa är mycket värdefulla att vårda som ersättare för gamla stora träd.

Under denna vecka påbörjas arbeten med grönområdena utifrån den uppdaterade planen, vilket kommer resultera i ett antal rishögar. Styrelsen ber om tålamod med dessa högar under arbetets gång. Vi återkommer med mer info om dessa längre fram under sommaren.

I området runt den fridlysta tallen (mellan länga H och E) kommer inget arbete att ske under sommaren. Under hösten kommer Länsstyrelsen med arborister och besiktar området och först därefter kan skötselplanen uppdateras/tas fram för det området.

 

Arbetsdag

Under två  halva arbetsdagar har upprustning av stora lekplatsen gjorts. Fallsanden har luckrats upp med hjälp av jordfräs, och dessutom har 6 kubik ny fallsand har fördelats över ytan för att  förbättra säkerheten. Målning och oljning av lekredskap och sargar har genomförts. Viss målning återstår. Markering av fotbollsmål  har ordnats på planken under basketkorgarna. Fundamentet till den sönderslagna gunghästen har flyttats till lilla lekplatsen, och ny renoverad häst kommer snart att levereras från Hela Människan. Därifrån har vi också beställt och fått det trekantiga bord som monterats vid sofforna på stora lekplatsen. Ett nytt bänkbord har placerats utanför lekplatsen vid Älgstigen 2/4, och det äldre bordet är flyttat till gräsytan bortom stora lekplatsen. Ett nytt bänkbord är också utplacerat på gräsytan mellan länga K och G, Älgstigen. För arbetet  med montering av borden tackar vi Rickard Bengzon och Lars Aldebert.Återstår en del jobb även på lilla lekplatsen. Den renoverade gunghästen är gjord av  impregnerat trä, och kommer att målas först till nästa säsong.Efter väl utfört jobb belönades vi med fika genom Ingegärd Nilssons försorg! Tack för engagemang!  På bilderna saknas skötselombudet Christian Ericsson.

Gunghäst

Nu är gunghästen tillbaka på lilla lekplatsen efter vintervila och renovering!  Det är Greta, 11 år, som designat och målat den glada hästen. På bilden fick hennes farfar Berth (skötselombud) vara med – han har tvättat penslar och assisterat. Grannen Tanya (ledamot) har slipat, grundmålat och ordnat en ny svans.

Den andra gunghästen som stått på stora lekplatsen har tyvärr förstörts i skadegörelse. Vi ska se om den går att laga, och om den ev ska stå på lilla lekplatsen efter det.

 

Biltrafik

Vi vill uppmärksamma och påminna samtliga medlemmar om de trafikregler som gäller i vårat område.

 

Hela Älgstigen är av typen Gångfartsområde. Detta är skyltat vid båda infarterna, och innebär att ett fordon får framföras i samma hastighet som man går, dvs ca 5-7 km/h.

Speciellt har det noterats höga hastigheter i backen ner mellan Älgstigen 16 och 14 och vidare förbi stora lekplatsen.

Vänligen ta det lugnt med bilen. Upplys era ev besökande om detta också.

 

På Hjortstigen och Rådjursstigen är det skyltat med 10 km/h, vänligen respektera även detta.

 

Hastigheten är satt för att minimera risken för olyckor, framförallt har vi många barn som rör sig i området.

 

Ser vi inte en skärpning av bilförarna kan det bli aktuellt med andra åtgärder, som t.ex. farthinder, låsta grindar, betongsuggor och avspärrningar för att begränsa och dämpa trafik och hastigheter. Det kan också leda till att postlådorna behöver flyttas ut till stora vägen. Detta vill vi såklart slippa, då det både är dyra investeringar för föreningens medlemmar, och försämrar bekvämligheterna.

Hjälps åt att påminna varandra om att ta det lugnt i området, det vinner vi alla på!

Möte med Länsstyrelsen

17/4 hade styrelsen ett andra möte med representant från Länsstyrelsen på plats, om den fridlysta tallen och de åtgärder på skador som behöver göras efter blötsnön november 2022.

Vi passade på att låta honom titta på övriga önskemål som finns i detta område för att få in värdefulla synpunkter för bästa naturvård i detta skogsparti.

Dessutom tog vi en snabb runda i resten av samfälligheten för att få information om naturvärden som finns i hela vårt område. Vi kommer att ha vidare kontakt med Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen för att komplettera den skötselplan som styrelsen arbetar med.