Renoveringen har börjat !

Först ut är Ga2 och Ga3, men redan nästa vecka påbörjas Ga1 och Ga4 på Älgstigen.

Nytt räcke vid Hjortstigen

Under helgen har våra skötselombud satt upp ett räcke vid trappen mellan Hjortstigen och Folkhögskolan, mycket fint!

Garagerenovering, uppdatering

Mer material har anlänt, samt containrar för avfall mm. Avspärrningar har också satts upp.

Enligt tidplan kommer arbetet att börja på måndag (6 maj).
Först ut är rivning av gamla tak och portar.
Därefter kommer dåliga takreglar att bytas, innan det ny taket börjar läggas.
Sedan kommer de nya portarna att monteras, och på baksidan kommer hängrännor att sättas upp där det saknas.
Slutligen sätts nya eluttag upp för motorerna innan slutkontroll sker.

De entreprenörer som utför jobb är
Plåtson
Mohs Bygg
Garageportexperten
Stefan Andersson El

Första leveransen

Idag har första leveransen av material kommit. Först ut blev garageportarna.

Glad valborg och 1a maj önskar styrelsen.

Tillfälliga parkeringsregler

Renoveringen av garagen börjar snart. Från den 2 maj kommer byggmaterial (takplåtar, portar mm) och containrar för byggavfall att anlända. Under tiden råder speciella regler för parkering i området:
• Securitas gör uppehåll i parkeringsövervakningen.
• Parkering i området är fritt, så länge inga vägar eller infarter blockeras.

Följande undantag gäller dock:
Parkeringsplatserna på baksidan av Ga2 måste vara tomma, från och med kl 18:00 den 1 maj.
• Parkering får heller inte ske mellan Ga1 och Ga3, dvs vid nedfarten mot Älgstigen 1-11 (Länga J).

Vi påminner samtidigt om att garagen måste tömmas enligt tidigare delgiven plan.

Tömning och Nyckelinsamling

Renoveringen av garagen kommer allt närmare. Styrelsen har tillsammans med entreprenörerna tagit fram en tidplan.

Första steget är att samla in en garagenyckel från respektive fastighet. Boende ska lämna en garagenyckel till ordförande (Hjortstigen 30) senast datumet som anges nedan:
• 26 april för garage Ga2 och Ga3. (Älgstigen 13-25, 16-28, 29-39)
• 6 maj för garage Ga1 och Ga4. (Älgstigen 2-14, 27, 30-46)
• 24 maj för garage Ga5, Ga6, Ga7 och Ga8. (Hjortstigen 35-39, Rådjursstigen 2-12)

Nyckel lämnas i kuvert i postlådan på Hjortstigen 30. Märk kuvertet med adress och garageplats.

När arbetet är klart kommer man istället för nyckeln få tillbaka en handsändare, en portkod och en nödöppningsnyckel till sin garageplats.

Senast vid samma datum (se ovan) ska respektive boende dessutom ha tömt sin garageplats. Detta för att bereda plats för hantverkarna som utför renoveringen.

Tömningen utförs av den boende och innefattar bil, lösa föremål, eventuella innertak och andra fastmonterade saker. Observera att tömd egendom ska förvaras på egen tomt, ej kring garagen.

Styrelsen kommer att kontrollera att garageplatsen är tömd (görs dagen efter ovanstående datum). Om boende inte tömt sin garageplats till ovanstående datum kommer respektive fastighet att faktureras kostnaden för att inhyrd firma flyttar inventariet till den boendes tomt.

Även parkeringsplatserna på baksidan av Ga2 får ej användas under renoveringen av Ga2. Dessa kommer att spärras av. Detta gäller från 2 maj.

Under tiden 18 april till 1 juli kommer Securitas parkeringsövervakning att göra uppehåll.

Avstängningsventiler

På kontaktombudsmötet delgavs ett av årets uppdrag: att rensa fram de ventiler och brunnar som finns för vårt vattensystem.

Under vårstädningen ska respektive länga leta reda på respektive avstängningsventiler, rensbrunnar och dagvattenbrunnar och se till så att sly och jord runt dessa rensas bort och att det blir snyggt och åtkomligt.

Till hjälp för att hitta dessa finns kartor för respektive länga. Kartorna finns i det gemensamma garaget på Hjortstigen, samt numera även här på hemsidan under menyn ”Ansvar” och därefter ”Arbetsdagar”.

Sandsopning och vårstädning 2019

Styrelsen har beslutat att de sedvanliga aktiviteterna sandsopning och vårstädning ska ske 13-14 april (sandsopning) och 27-28 april (vårstädning). Med reservation för oväntade väderfenomen…

Kontaktombudsmöte 2019

Styrelsen har beslutat att genomföra sedvanligt kontaktombudsmöte den 19 mars. Tid och plats är som vanligt 18:30 i Riksbyggens samlingslokal. Innan mötet förväntas längorna prata ihop sig så att eventuella önskemål kan lämnas in av kontaktombuden.

Info Garagerenovering 2

När de fristående garagen renoveras 2019 kommer samtliga platser få en ny garageport som drivs med en elmotor. Till varje port/motor ingår en handsändare.

Det finns möjlighet för den boende att köpa till extra handsändare utöver den som ingår. Om extra handsändare beställs i förväg så erhålls dessa till ett rabatterat pris på 300 kr/st. (De kan också köpas till i efterhand men kostar då ca 500 kr/st.)

Vänligen fyll i utdelad lapp om din fastighet önskar köpa till extra handsändare, och lämna lappen på Älgstigen 33.

Lappen ska lämnas in senast 2019-04-04. Ingen påminnelse kommer att delas ut om detta. Vill man endast ha den handsändare som ingår behöver man inte lämna in lappen. Beställningen är bindande.