Info om årsmötet 2022

Enligt plan kommer årets föreningsstämma (årsmöte) att hållas den 9 februari.

Tyvärr gör pandemin att vi även i år behöver hålla mötet på distans.

Planen är att det kommer fungera på samma sätt som förra året, dvs mötet via Skype och omröstningen via Voto.

Kallelse med dagordning kommer att delas ut i slutet av januari enligt gängse rutiner.

MVH
Styrelsen

Öppna garageportar

Vi vill uppmärksamma alla medlemmar med fristående garage att kontrollera så att er garageport stängs ordentligt när ni lämnar garaget.

Garageportarna är utrustade med en säkerhetsfunktion som gör att de inte ska klämma fast människor som hamnar under porten vid stängning.

Nu är det viktigt att hålla portöppningen ren från snö och is som annars kan aktivera säkerhetsfunktionen genom att dörren känner att någonting tar emot.

MVH
Styrelsen

Extra container för ris och grenar

Nu har den extra containern kommit för rishögarna från styrelsens röjarbete tidigare i höstas.

Vi behöver skötselområdenas hjälp att slänga detta i containern.

Containern står mellan en garagelänga och Länga K (Älgstigen 13-25). Det går även bra att slänga annat ris/sly/grenar där men efter att rishögarna är borta.

Installation av ventilgaller på garagen

Vi har under dagen påbörjat installation av ventilgaller på några av garageplatserna.
Detta är ett test, och först ut är garage Ga2 som ska få 9 ventilgaller.
Ventilationen kommer att utvärderas fram till våren/sommaren nästa år. Om den förbättras är planen att resterande garage också får extra ventilation.

Infobrev garageunderhåll

Under dagen har ett informationsbrev delats ut till samtliga boende med fristående garage, dvs Länga AEFGHKL. Brevet finns här som PDF: Infobrev garageunderhåll

Vi behöver alla hjälpas åt för att hålla vårat område helt och fint. Genom att utföra detta förebyggande underhåll kan vi undvika onödiga kostnader i framtiden så långt det är möjligt.

MVH
Styrelsen

Säkerhetshöjande åtgärder

Efter att flera boenden har hört av sig och bett om att säkerheten ska höjas i korsningen mellan Hjortstigen och gångvägen har två betongblock placerats i backen på gångvägen för att minska hastigheten för cyklande barn som närmar sig korsningen. Åtgärden kommer att utvärderas under de kommande månaderna.

Planen är att under de kommande dagarna måla betongblocken för att de ska synas bättre i mörker.

Vi vill dock påminna om att vårt område alltid kommer att ha lekande barn, och att det främst är vuxna (bilförare) som måste anpassa sin hastighet efter detta.

Arbete på parkeringsplats på Rådjursstigen 26/7-28/7

Styrelsen kommer att utföra arbete 26/7-28/7 på parkeringsplatsen (vid vändplan) på Rådjursstigen.

Under denna tid kommer det att råda parkeringsförbud på denna parkering då det kommer att röjas sly och målas parkeringsrutor.

Parkerade bilar behöver flyttas under söndagen för att arbetena ska kunna utföras.

 

Styrelsen