Kontaktombudsmöte 2020

På onsdag (25 mars) är det dags för årets kontaktombudsmöte, kallelse har delats ut till kontaktombudet i respektive länga.
Lista på årets kontaktombud finns här: LÄNK

För de kontaktombuden som eventuellt inte kan närvara (eller inte vill pga Corona) så skicka någon av era grannar i samma länga som ersättare!
Känner man sig hängig/sjuk så stanna hemma och skicka en ersättare istället.

Varmt välkomna!
Med vänlig hälsning – Styrelsen

Datum för 2020

Styrelsen har planerat in datum för några av årets gemensamma aktiviteter.

Under våren har vi följande:
– 25 mars Kontaktombudsmöte
– 4-5 april Sand-sopning
– 25-26 april Vårstädning
– 17 maj Arbetsdag för läggning av kurvsten

Under sommaren och hösten har vi följande (preliminära datum):
– 19-20 september Sommarstädning
– 14-15 november Höststädning

Uppdaterad hemsida

Årsmötet hölls den 12 februari. Alla relevanta delar av hemsidan har uppdaterats, bl.a. Styrelse, Kontaktombud, Valberedning, Årsavgift.
Protokollet kommer att publiceras när det är justerat och klart.

Kallelse till årsmötet 2020

Härmed kallas alla medlemmar i föreningen till årets ordinarie föreningsstämma, ”årsmöte”.
Mötet hålls på sedvanlig plats, dvs i Riksbyggens samlingslokal.
Som tidigare delas bara kallelse och dagordning ut. Resten av möteshandlingarna finns här:
Presentation_Årsmöte_2020
Välkomna!

Informationsmöte 22/1

Den 22/1 har styrelsen genomfört ett informationsmöte dit alla boende var välkomna.

Efter en kort fika så gick ordförande bland annat igenom:

  • Anläggningsbesluten
  • Stadgar
  • Underhålls- och förnyelsefondering

Under mötet kom ett par synpunkter upp som styrelsen har att jobba vidare med.

Styrelsen vill tacka de som kom för visat intresse.

Vi söker en sekreterare

Valberedningen har meddelat att de inte har hittat någon som kan tänka sig att bli ordinarie ledamot tillika sekreterare.

Är du intresserad så kontakta Johan Håkansson, Ordförande på 072-309 66 05.

Informationsmöte för boende 22/1

Är du sugen på att lära dig mer om samfälligheten och hur den styrs.

Den 22/1 kl 18:30 kommer styrelsen att hålla ett informationsmöte för alla boende.

Vi kommer bland annat att gå igenom anläggningsbeslut, stadgar, Underhålls- och förnyelsefonder med mera.

Vi möts i Riksbyggens samlingslokal på Norrbackavägen 8, ingång på gaveln.

Välkomna önskat styrelsen

Årsmöte 2020

Årsmöte har planerats till 12 februari 2020. Precis som förra året kommer kallelse med dagordning att delas ut i brevlådorna, medan resten av underlaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan ungefär i mitten av januari.

Höststädning 2019

Sedvanlig höststädning kommer att genomföras 16-17 november. Containrar för löv och annat trädgårdsavfall kommer att sättas upp på dom vanliga platserna. Som vanligt gäller att man inte får slänga plastsäckar eller annat skräp i containrarna.

El-arbeten har avslutats

Som ni säkert märkt så har det åter blivit ljust i området eftersom el-felen nu är åtgärdade.

Dessutom har den nya lampan vid gaveln av Länga L och de nya stolparna vid stora lekplatsens bollplan kopplats in.

Bollplanen kan nu lysas upp kvällstid genom att trycka på knappen som sitter på den ena stolpen. Glömmer man att släcka efter sig när man går så slocknar dessa två lampor automatiskt efter 2 timmar.

Dessutom har lamporna på garage 1 och 4 bytts ut i samband med garagerenoveringen, och är nu av LED-typ motsvarande de lampor som sedan tidigare suttit på garage 3.

Gaveln vid Länga L
Bollplanen
Knapp för tändning/släckning vid bollplanen