Inspektion

Nedan är filmerna från inspektionen av avloppsledningarna.

http://www.youtube.com/watch?v=BhyQibnA3IU

http://www.youtube.com/watch?v=JbubtrkeaHM

http://www.youtube.com/watch?v=xgcp6im6ECo

http://www.youtube.com/watch?v=QrKwnP9oius

http://www.youtube.com/watch?v=Eu6bX54Q0A0

Information kring Telia fiber

1. Markarbeten
Som ni alla har märkt har vintern kommit. Detta gör att de markarbeten som var tänkta att börja skjuts upp, för tjälen har redan nått ca 30cm djup.
Det är svårt att säga när grävarbetena kommer igång men grävningen för huvudfibern från Vattentornet är framflyttad till 15 februari.

2. Installation i bostad
Trots att markarbetet ligger nere tills vidare kommer installationsarbetena att börja.
NEA kommer att börja arbeta i Länga D (Hjortstigen 20-32) under vecka 51. De kommer att dra röret på gaveln, vinden och de avstick som skall gå till klädkamrarna. Efter detta kommer de att mer exakt säga hur en tidsplan kommer att se ut. Hinner de kommer de att ta en länga till och det blir i så fall Länga L (Älgstigen 27-39).
Mellan Jul och Trettonhelgen kommer inga arbeten ske i bostäderna.

3. Installation i bostad
Här vill vi förtydliga att om det mot all förmodan INTE skulle gå att använda befintlig kanalisation för antennkabel så kommer utanpåliggande kanalisation att ske. Exakt hur NEA kommer att dra går inte att säga i dagsläget utan det avgörs från fall till fall.

4. Nycklar och valblanketter
Redan angiven tidplan för inlämnande av nycklar och valblankett gäller.
Senast 9 december skall detta vara gjort. Undantag görs för Länga B och Länga H. Här förlängs tiden med 1 vecka till 16 december.
Ni som inte vill lämna er nyckel till NEA SKALL meddela styrelsen hur ni löser nyckelfrågan, gärna skriftligt. E-mail och SMS går bra.
Ordf. Johan Håkansson: Hjortstigen 30, hjortstigen@glocalnet.net, 072-309 66 05

5. Bilaga
Skickar med en bild som tyvärr inte var tillgänglig vid första informationstillfället.
Den svarta saken är Gatewayen och den vita är fiberconvertern. Fiberconvertern är något större än jag trodde (jämför med pärmen i A4-storlek). Vid installationen kommer ett nätverksuttag också att placeras jämte fiberconvertern. Nätverksuttaget har storleken av ert nuvarande antennuttag.

 

I bilden nedan så är fiberkonvertern längst ner till höger(den vita) och gatewayen till vänster (den svarta).

 

 

 

 

Information till samtliga i samfälligheten

Markarbete ligger i startgroparna för att börja. Det kan vara så att dessa hinner börja innan mötena har hållits. Planen är att gå från vattentornet till vår TV-bod via cykelvägen förbi Älgstigen 46-30 och sedan vidare mot TV-boden.

Enligt NEA så kommer arbetena på husen att börja om ca 3 veckor. OBS! Det är er skyldighet att förbereda så att NEA dels kommer upp på era vindar via takluckan och att de kan gå och arbeta på era övre vindar och vid era antennuttag. Så börja med era vindar redan nu!

Valblanketten SKALL samtliga hushåll ha lämnat senast 121209 till Ordförande Johan Håkansson (se adress nedan). Ni behöver inte vänta på mötena för att lämna in er blankett om ni redan vet hur ni vill ha det. Är det så att denna inte inkommer i tid så kommer standardinstallationen att göras. Blanketten måste in för att styrelsen skall veta hur mycket som är samfällighetens anläggning och vad som är ert. För de tillval i installationen som ni själva gör upp med NEA har samfälligheten inget ansvar för.

Nyckel till er bostad skall ha lämnats till Ordförande Johan Håkansson senast 121209. Jag kommer att kvittera att jag mottagit denna.

Har ni frågor eller synpunkter hör av er till:
Johan Håkansson, Hjortstigen 30, 072-309 66 05
Mattias Bäckström Johansson, 070-491 67 87

Information till samtliga boenden

Trädfällning
Samfälligheten kommer via Ted Dickssons försorg ta ner två björkar. En björk finns bakom Erik Sigfridssons (den lutande) samt den andra vid Krister Holmgrens gavel (Älgstigen 14). Det eventuella ris som blir kvar i högar ansvarar sedan respektive länga, på vars skötselområde dessa träd stått, att se till att detta sedan läggs i containrarna under städdagarna 9-11/11. Detta berör länga F och länga H.

Belysning
Samfälligheten genomför test med andra lampor i en del av våra armaturer. Det är de första fem armaturerna på Hjortstigen som omfattas av detta.

Avloppsnätet
Styrelsen har under hösten låtit undersöka vårt spillvattensystem med kamera. Resultatet av detta var att vårat avloppssystem såg bra ut där inga sättningar eller rotinträngningar kunde upptäckas.

Viktig information om fiberinstallationen

Nu har det äntligen börjat att rulla på när det gäller installationen av fiber. Vi har haft ett första byggmöte med NEA och PEAB. Det viktigaste som vi vill meddela från detta möte är:

1. Fibern kommer att dras upp på husgavlarna och sedan över alla vindar. Det innebär att ni måste se till att NEA har fri tillgång till era vindar via vindsluckan samt att det är möjligt att arbeta där.

2. För att arbetena skall kunna flyta på behöver styrelsen samla in en av era husnycklar som NEA kommer att disponera under byggtiden. Nycklarna kommer att sättas ihop i knippen om varje länga och förvaras i kassaskåp av NEA som tas ut vid arbete för varje länga.

3. Preliminär tidplan:

  • Schaktning beräknas påbörjas månadsskiftet november/december
  • Installationen av fiber månadsskiftet december/januari.
  • Klart i slutet av februari

Mer information kommer att komma efterhand.

Städdag vid stora lekplatsen

Till lördagen den 6 oktober kallade styrelsen till en arbetsdag vid stora lekplatsen. Det fanns ett stort behov av att rensa upp i sanden samt tvätta gung- och klätterställningen. Nedan finns några bilder som visar på resultatet från dagen. Det som inte hanns med får tas till de ordinarie städdagarna.

Sand före

Sand efter

Räcke innan

Räcke efter

Rutschkana före

Rutschkana efter

Information till samtliga i samfälligheten

Gatubelysning på Älgstigen
Som en del av er kanske märkt så har vi ett elfel någonstans på Älgstigen. Vid den senaste felsökningen så försvann felet efter en stund vilket gjorde att de inte hann hitta var felet ligger. Nästa gång belysningen lägger av vänligen hör av er till undertecknad på 072-309 66 05 snarast.

Telia Fiber
Styrelsen har upprepade gånger varit i kontakt med den kontaktperson som vi skrev kontrakt med. Han jobbar tyvärr inte direkt för Telia men har gjort sitt bästa för att kunna ge oss besked. Han får tyvärr inget svar från Telia. Så kontentan av detta är att i skrivande stund så har styrelsen inget besked att ge om byggstart med mera vilket är beklagligt.

Inspektion av V/A systemet
Styrelsen kommer under hösten att börja göra kamerainspektion av utvalda delar av dag- och spillvattensystemet. För närvarande är 2 platser valda.

Kallelse till arbetsdag

Stora lekplatsen behöver snyggas till och vi behöver din hjälp. Sanden behöver både rensas och luckras upp. Dessutom behöver vi tvätta gungställning och klätterställning. (Ta gärna med kratta och ogräshacka om du har)

Datum: 2012-10-06
Tid: kl 10:00
Plats: Stora lekplatsen