Archive for Nyheter

Test av nya belysningsarmaturer på Hjortstigen

Som ett led i framtagande av nya armaturer för vår gatubelysning så testar styrelsen nya armaturer på Hjortstigen. Gå gärna och titta på dessa någon kväll och återkoppla till styrelsen. Armaturerna heter från vänster till höger: Athena, Helena och Opera.

Infobrev garageunderhåll

Under dagen har ett informationsbrev delats ut till samtliga boende med fristående garage, dvs Länga AEFGHKL. Brevet finns här som PDF: Infobrev garageunderhåll

Vi behöver alla hjälpas åt för att hålla vårat område helt och fint. Genom att utföra detta förebyggande underhåll kan vi undvika onödiga kostnader i framtiden så långt det är möjligt.

MVH
Styrelsen

Säkerhetshöjande åtgärder

Efter att flera boenden har hört av sig och bett om att säkerheten ska höjas i korsningen mellan Hjortstigen och gångvägen har två betongblock placerats i backen på gångvägen för att minska hastigheten för cyklande barn som närmar sig korsningen. Åtgärden kommer att utvärderas under de kommande månaderna.

Planen är att under de kommande dagarna måla betongblocken för att de ska synas bättre i mörker.

Vi vill dock påminna om att vårt område alltid kommer att ha lekande barn, och att det främst är vuxna (bilförare) som måste anpassa sin hastighet efter detta.

Röjning och linjemålning parkering Rådjursstigen

Styrelsen och Skötselombuden har haft arbetsdag och röjt sly runt parkeringen samt målat parkeringsrutor.

Arbete på parkeringsplats på Rådjursstigen 26/7-28/7

Styrelsen kommer att utföra arbete 26/7-28/7 på parkeringsplatsen (vid vändplan) på Rådjursstigen.

Under denna tid kommer det att råda parkeringsförbud på denna parkering då det kommer att röjas sly och målas parkeringsrutor.

Parkerade bilar behöver flyttas under söndagen för att arbetena ska kunna utföras.

 

Styrelsen

Ny skylt infart Hjortstigen

Enligt styrelsebeslut så har vi skyltat om hastighet på Hjortstigen. Det som gäller är 10 km/h.

Respektera detta då det är mycket barn i området.

Styrelsen påminner om att det fordonets förare som har ansvaret.

Ny skylt infart Rådjursstigen

Enligt styrelsebeslut så har vi skyltat om hastighet på Rådjursstigen. Det som gäller är 10 km/h.

Respektera detta då det är mycket barn i området.

Styrelsen påminner om att det fordonets förare som har ansvaret.

Datum för höst och vinter 2021/2022

Det finns boenden som önskat att datumen för föreningens gemensamma aktiviteter ska presenteras i god tid för att förenkla den privata planeringen.

Det som idag finns planerat är (om inget oförutsett händer) höststädning 13-14 november (2021) och årsmöte 9 februari (2022).

Ny trappa mot Hjortstigen

Vi kan nu stolt meddela att skötselombuden och delar av styrelsen har byggt klart den nya trappan mellan Hjortstigen och Folkhögskolan!

Vårstädning 24-25/4

Årets vårstädning kommer att äga rum 24-25/4.

Containrar har beställts och kommer att stå på sedvanlig plats.

Kontaktombuden har fått karta över respektive skötselområde.

Det kommer inte att bli något kontaktombudsmöte i år. Därför behöver längorna skriftligen på enklaste sätt lämna önskemål för 2021/2022 till ordförande.