Kategori: Nyheter

Grävarbete på Älgstigen preliminärt V39-40

Styrelsen vill informera om det kommer att utföras grävjobb för att byta dåliga V/A-ledningar mellan Länga K (Älgstigen 13-25) och L (Älgstigen 27-39).

Dessa tider är än så länge preliminära och exakt tid kommer att meddelas länger fram.

Detta kommer att innebära begränsad framkomlighet (avspärrningar) och begränsningar vissa tider för Länga K och Länga L avseende Vatten och Avlopp.

Uppdatering av medlemmars kontaktuppgifter

Föreningen (styrelsen) behöver upprätta och uppdatera en förteckning över alla medlemmar (boenden) i föreningen, en så kallad medlemsmatrikel.

Detta har skett vid ett par tillfällen, men det är nu många år sedan senast, och nu behöver matrikeln uppdateras med nyinflyttade eller boende med nya uppgifter.

Det kommer snart ett utskick om detta, men redan nu finns möjligheten att registrera dina uppgifter digitalt via ett nytt formulär här på hemsidan.

Klicka på menyn ”Medlemmar” och därefter ”Uppdatera mina kontaktuppgifter”, eller använd denna direktlänk.

 

Ärendet har aktualiserats av branden och nödvändigheten att kunna få kontakt med medlemmarna i en brådskande situation.

Avbrott i TV/internet 5 september

Telia har meddelat att det kommer ske ett kortare avbrott i fiber-uppkopplingen i samband med internt underhåll i Telias centrala system.

Avbrottet kommer att ske någon gång mellan kl 8-17 den 5 september, avbrottet beräknas vara mellan 10 och 30 minuter.

Boendes tjänster ska fungera igen automatiskt efter avbrottet, men skulle problem uppstå rekommenderas att man startar om sin tekniska utrustning. Skulle inte det hjälpa kontaktar man Telia på 020-202070.

 

Medlemsmöte under hösten avseende brandskydd

På grund av den brand vi hade i söndags har Räddningstjänsten hört av sig angående det arbete som gjorts avseende brandskydd.

Vi behöver ta nya tag med detta arbete. Detta kommer kräva tid och resurser av både styrelsen och alla boende.

Vi kommer att försöka kalla till ett medlemsmöte/informationsmöte för detta arbete under hösten.

Mer information kommer under hösten.

Styrelsen

Brand på Hjortstigen

Under söndagskvällen har det brunnit i flera hus i Länga C på Hjortstigen. Lyckligtvis har inga personer kommit till skada, men det är såklart oerhört sorgligt för de drabbade.

Styrelsen kommer att bevaka händelseutvecklingen med alla praktiska detaljer som kan behöva följas upp. Ärenden kommer att upprättas både hos försäkringsbolaget och Telia, ifall det visar sig att någon av föreningens utrustning/delar behöver åtgärdas längre fram. Har man t.ex. problem med TV/Fiber i längan så meddela detta till styrelsen.

Styrelsen vill även uppmärksamma alla grannar och närboende som omedelbart ryckte ut med brandsläckare, larmade SOS och fick ut boende och sedan på många olika sätt bistod under söndagskvällens brand i vårt område.

Grannsamverkan då det verkligen gäller – Stort tack till alla.

Styrelsen

 

 

Garageunderhåll 2023

Nu är det dags för det årliga garageunderhållet. Information har delats ut till samtliga hushåll med fristående garage. Samma information finns även här: Infobrev garageunderhåll 2023

Tänk på att detta är viktigt, för att undvika onödiga reparationer i framtiden.

Passa även på att tvätta bort alger och annan smuts från garageporten.

Efter utfört arbete meddelas detta genom att klicka på ”Felanmälan” här på hemsidan och därefter välja kategori ”Genomfört garageunderhåll”.