Kategori: Nyheter

Sandsopning i området 1-2/4

Idag har kallelse gått om om sandsopning i området.

Datumet är satt till 1-2/4. Det är kontaktombuden som meddelar tid och plats.

Kontaktombuden kommer samtidigt att passa på att samla in längornas önskemål för 2023/2024.

Påminner om att inte sopa ihop gruset/sanden till stora högar.

Entreprenör kommer att komma för maskinupptagning under vecka 14. Exakt dag är inte bestämd.

Tänk på att inte parkera på andra platser än därför avsedda.

/Styrelsen

Snöskador på fridlyst tall

I november när det kom mycket blötsnö skadades många träd i området, även den stora fridlysta tallen som står mellan länga E och H.

Under veckan har Länsstyrelsen varit på plats och inspekterat tallen. De kommer att lämna förslag på åtgärder under våren.
Preliminärt kan det bli aktuellt med en del gallring runtomkring, och nedtagning av närstående träd.

(Bild nedan tagen i december)

Ny koddosa på Rådjursstigens garage

Under veckan har den trasiga koddosan på Ga7/Ga8 (Rådjursstigen) bytts ut.

Koderna ska vara oförändrade, testa gärna att det fungerar som förväntat.

En av portarna (Ga7:3) har inte synkats med den nya dosan ännu, kommer att åtgärdas så snart som möjligt.

MVH

Styrelsen och Skötselombuden

Årets aktiviteter 2023

Styrelsen har under måndagen haft säsongens första styrelsemöte (sedan årsmötet).

Bland annat har vi satt datum för årets aktiviteter:

Sand-sopning 1-2 april (upptagning med maskin sker veckan efter detta).

Vårstädning 22-23 april.

Höststädning 11-12 november.

Årsmöte 7 februari 2024.

Dessutom blir årets kontaktombudsmöte 3 april (förutsatt att möteslokalen är ledig för bokning då).

Utskick om arbetsdagar görs till respektive längas kontaktombud, som för budskapet vidare inom den egna längan.

 

Vidare har styrelsen planerat in ytterligare sju styrelsemöten under 2023, ungefär en gång per månad, med uppehåll för sommarsemester. Har man som medlem frågor, funderingar eller förslag som man vill lyfta till styrelsen går detta bra att skicka in till ordforande@norrtorn.se så återkopplar vi inom ca en månad.

Årlig besiktning av området är planerat till den 9 maj, är det något speciellt man vill att styrelsen tittar extra noggrant på så meddela oss på ordforande@norrtorn.se

Kallelse till årsmötet 2023

Årsmötet hålls den 8 februari, kl 18:30.
Platsen är samma som användes innan pandemin, dvs Riksbyggens samlingslokal, Norrbackavägen 8 (ingång på gaveln, källartrappan).

Kallelse och dagordning har delats ut till samtliga hushåll, fullständig presentation finns här:

Presentation årsmöte 2023

OBS: Filen är uppdaterad och innehåller nu valberedningens förslag.

Varmt välkomna !

/Styrelsen

Test av busslinje

Sedan 12:e december så har vi fått tillbaka busstrafik som test. Det är linje 710 Centrumlinjen som kommit tillbaka. Vår närmaste hållplats finns vid stora vändplan på Norrtornsvägen. Sedan finns det en hållplats vid Riksbyggen och en utanför HSB.

Det är tack vare styrelsen i HSB som drivit detta tillsammans med Riksbyggen och Samfälligheten som detta kommit till stånd. Vi hoppas att möjligheten att åka buss utnyttjas så att turen får vara kvar.

För aktuella priser så hänvisas till KLT.

Styrelsen

Belysning och elpriser

Som tidigare informerat påbörjade styrelsen ett test med att släcka ner ungefär varannan lampa i området i syfte att skaffa sig underlag för hur vi ska kunna spara pengar genom lägre elförbrukning under kommande vinter när elpriserna befaras bli onormalt höga. Testet var till en början tänkt att bara pågå en kortare period, men sedan dess har flera myndigheter informerat om att alla i Sverige måste hjälpas åt att spara el (bland annat MSB, Energimyndigheten och Oskarshamns kommun).

Styrelsen har därför valt att göra aktuell nedsläckning permanent, så länge rekommendationerna kvarstår och elpriserna befaras bli höga. Mindre justeringar kan bli aktuella.

Vi sparar drygt 40% el genom den nedsläckning vi har nu. Beroende på vad elpriset blir finns mycket pengar att spara för föreningen. Vid ett elspotpris på t.ex. 4kr/kWh kan besparingen bli närmare 10 000 kr för perioden november-februari.

Styrelsen fortsätter att bevaka frågan och anpassa oss efter myndigheternas rekommendationer.

Med vänlig hälsning
STYRELSEN

Belysning och elpriser

Styrelsen har arbetat vidare med att undersöka möjliga elbesparingar inför vintern och dess befarade höga elpriser.
På kvällen den 22 september besiktade styrelsen belysningen och gjorde upp en plan för vilka lampor som skulle kunna släckas ner. Denna plan har testats under kvällen/natten den 27 september. Ungefär hälften av belysningen har släkts ner i vårt område. Syftet är att skaffa sig en uppfattning om hur mörkt det blir.

Tanken var först att bara ha släckt under EN natt, och därefter återställa belysningen. Därefter skulle resultatet utvärderas, eventuellt ändras, och därefter göra ett lite längre test. Det andra testet var tänkt att genomföras för att alla medlemmar ska få en chans att se sig om i området och bilda sig en uppfattning om hur det skulle kunna se ut. Vi skulle då även se hur mycket elförbrukningen sjunker.

Testet den 27 september föll så väl ut, att styrelsen har beslutat att gå direkt till det längre testet. Vi kommer nu att låta de lampor som släckts ner fortsätta vara släckta ett par dagar till.

Vi uppmanar härmed samtliga medlemmar att under mörkrets timmar se sig om i området. Återkom gärna till styrelsen med tankar och idéer, mail: ordforande@norrtorn.se eller via papper i brevlådan till Hjortstigen 30 eller Älgstigen 33. Senast den 5 oktober vill vi ha era synpunkter, då det ligger ett inplanerat styrelsemöte dagen efter.

Vi undersöker samtidigt andra förslag/lösningar: att släcka helt några timmar på natten, samt att justera hur tidigt på kvällen/morgonen som lamporna tänds/släcks.
Alla förslag skulle kunna användas var för sig, eller i kombination med varandra.

Vi i styrelsen är väl medvetna om att området kan komma att upplevas som mörkt och annorlunda, och därför vill vi förankra en eventuell nedsläckning hos medlemmarna. Planen är därför att kalla till en extra föreningsstämma för att besluta om vi ska genomföra någon/några av besparingsförslagen. Vi återkommer isåfall med mer information om detta vid ett senare tillfälle.

MVH
Styrelsen

Test av nedsläckning

Styrelsen planerar att testa hur vårt område skulle se ut om vi släcker ungefär varannan lampa. Detta gör vi för att ta fram underlag och utvärdera olika alternativ för el-besparing i vinter.

Testet kommer att genomföras under EN natt. Preliminärt mellan den 27 och 28 september. Efter testet kommer belysningen att återställas till det normala.

Om det behövs kan det bli aktuellt med fler/andra tester, isåfall kommer vi att informera här på hemsidan.

Vi i styrelsen är medvetna om att det är kort framförhållning med denna information, och ber om er förståelse. En kraftig prishöjning på elen kan komma snabbt, och vi vill inte dra ut på tiden med att utvärdera olika alternativ.

MVH
Styrelsen