Hösten är här

Under måndagen hölls höstens första styrelsemöte.
Ämnen som togs upp var bland annat brandskydd, test av nya belysningsarmaturer, rensning av dagvattenbrunnar, farthinder, nedskräpning, underhåll på gräsklippare, genomgång av underhållsplanerna, och sommarstädningen.

Först ut blir information om sommarstädningen: Styrelsen beslutade att årets test av den nya sommarstäddagen ställs in, och skjuts till 2021 istället. På så sätt hoppas vi kunna förbereda och presentera konceptet på ett tydligt sätt, t.ex på nästa års kontaktombudsmöte.

Övrig information är att styrelsen jobbar vidare på brandskyddet i samarbete med räddningstjänsten och Sjögrens. Mer information kommer under hösten.

Inventering av områdets växtlighet är klart

Hoppas alla medlemmar njuter av sommaren !

Styrelsen har gjort ett omfattande arbete med att inventera/kartlägga träd och buskar i vårat område. Inventeringen, som nu är slutförd, är underlag för den skötselplan som är under framtagning.

2010 skapades vad som ibland kallats för ”trädplanen”, denna får nu en total genomgång och resultatet ”skötselplanen” kommer ligga till grund för områdets växtunderhåll under kommande år.

När skötselplanen är klar kommer den att presentera för medlemmarna, antingen på årsmötet eller på kontaktombudsmötet, men även här på hemsidan, så håll utkik efter mer information!

Snart kommer också mer information om årets stora nyhet, sommarstädningen, som hålls 19-20 september.

Datum för eljobb på garagen

Nu har vi fått datumet när byte av elskåpen på garagen på Älgstigen och Hjortstigen kommer att ske.

Strömmen kommer att brytas 16/6 mellan kl 08:00 till 16:00.

Påminner om att fiberanläggningen i TV-boden kommer att ligga nere. Detta innebär att inget internet, TV, telefoni via fiber kommer att ligga nere.

Likaså kommer portarna till garagen på Älgstigen att inte fungera.

Tillfälligt avbrott på Garage, TV och Internet.

Arbete kommer att behöva göras i elskåpet med huvudsäkringar på Älgstigen och Hjortstigen.
Medan arbetet pågår kommer strömförsörjning att saknas till samtliga garageportar på Älgstigens fristående garage, dvs Ga1-Ga4, men även till TV-boden. TV-boden förser som bekant hela samfälligheten med TV och Internet. Även garageporten till gemensamhetsgaraget på Hjortstigen kommer vara strömlös.

Arbetet beräknas pågå dagtid under en dag. Vilken dag det blir har vi inte fått besked om än, men sannolikt blir det i slutet på vecka 24 eller i början på vecka 25.

Styrelsen kommer att meddela samtliga boenden så fort vi vet när det blir (vi får veta några dagar innan det blir av).

Extra viktigt att tänka på är att man inte kommer att ha tillgång till sitt garage den dagen (parkera ute dagen innan), samt att TV och Internet (via fiber) inte kommer att fungera.

Vi räknar med att återkomma med mer information nästa vecka (vecka 24).

MVH
Styrelsen

Sophämtning byter dag

Vi vill bara påminna alla boenden om att från och med nästa vecka så byter KSRR hämtningsdag för soporna. Den nya dagen är ONSDAG den 10 juni.

Aktuellt hämtningsschema finns på KSRRs hemsida: https://ksrr.se/privat/toemningsdag/

Kurvsten

I helgen så hade styrelsen arbetsdag där vi la kurvsten i infarten till parkeringen på Älgstigen och i kurvan mellan Länga J och stora lekplatsen.

Renovering av gunghäst

Nu är gunghästen på lilla lekplatsen renoverad.

Den har fått ny färg och ny svans.

Renovering av basketkorgar

Nu är renoveringen av basketkorgarna klar.

De har målats och fått nya nät.

På bilden syns en av de glada målarna som varit med och renoverat.

 

Farthinder

Vi har idag satt tillbaka de farthinder av trä som även fanns förra året på Hjortstigen och Rådjursstigen. Styrelsen undersöker samtidigt alternativ för att byta ut dessa mot permanenta farthinder i asfalt. Det är dock många aspekter att ta i beaktande, t.ex. påverkan på snöröjning och vattenavrinning, men även priset.

Farthinder på Älgstigen kommer inom kort (även dessa av trä).

Protokoll från årsmötet 2020

Nu finns protokollet från årsmötet upplagt här på hemsidan.
Klicka på ”Protokoll” för att komma till den sidan.