Renovering parkeringsplatser

Under fredagen (20 juli) planerar styrelsen att börja byta ut brädor/”staket” (där vita markeringarna sitter) på Älgstigens mittersta parkeringsplatser.

Inför detta, och medan det pågår, vore det tacksamt om boende i första hand parkerar i garagen eller på de parkeringsplatser som inte har bräda (där det är målat direkt på marken).

I andra hand se till att parkera med en meters avstånd till märkbrädorna, så att arbetet ändå kan utföras.

Jordhög på Älgstigen

Efter vårens städdag blev det en hel del jord över. Alla boende som vill ha till sina egna tomter är välkomna att hämta från högen vid Älgstigens parkering.

Garage plan

Styrelsen jobbar nu aktivt med att ta fram en plan för de fristående garagens framtid. Ett extrainsatt styrelsemöte är planerat före midsommar, med målet att ta fram underlag för ett medlemsmöte under hösten där beslut ska tas om hur vi ska gå vidare. Mer information kommer framöver.

Belysning åtgärdad

Problemet med belysningen på Älgstigen är åtgärdat

Det är dock en åtgärd som på sikt kräver annan lösning (byte av kabel).

Problem med belysningen

Det är för närvarande (24 april) problem med belysningen i delar av området. Elektriker kommer att tillkallas så fort som möjligt.

Kontaktombudsmöte 24/4

Kontaktombudsmöte hålls 24/4 kl 18:30 i Riksbyggens samlingslokal, Norrbackavägen 8.

Dagordning är utdelad till de som är kontaktombud för 2018.

Protokoll 2018

Nu finns årsmötesprotokollet tillgängligt under rubriken ”Protokoll” överst på hemsidan.
Även aktuell styrelse och kontaktombud för 2018 och valberedning för 2019 har uppdaterats på respektive sida.

Hackad hemsida

Som ni kanske märkt har vi de senaste veckorna haft problem med att vår hemsida attackerats av hackare. Sidan har dels varit otillgänglig, men också publicerat spam. Förhoppningsvis är detta nu åtgärdat, tiden får utvisa…

Nya datum för arbetsdagar under våren

Eftersom kylan och snön hänger kvar längre än vanligt så har styrelsen beslutat att senarelägga vårens arbetsdagar.
Nya datum blir:
Sand-sopning blir helgen 21 april.
Vårstädning blir helgen 5 maj.

Kontaktombudsmötet ligger kvar, dvs den 24 april.

Preliminära datum för vårens aktiviteter

Styrelsen har nu lagt en preliminär plan för årets aktiviteter. Först ut är sand-sopning 7-8 april. Därefter vårstädning 21-22 april. Kontaktombudsmöte kommer att hållas 24 april, så passa på och prata ihop er i längorna under städdagarna och skicka med respektive kontaktombud eventuella önskemål.