Arbetsdagar

Förutom det löpande arbetet av respektive skötselområde så har vi två gemensamma städdagar. Dels har vi en på våren och en på hösten.

Efter att styrelsen fattat beslut om när städdagarna skall vara är det kontaktombuden som sammankallar de boende i respektive länga.

Förutom dessa gemensamma städdagar så kan styrelsen fatta beslut om gemensam arbetsdag om något större projekt skall genomföras.

För skötseln av området finns det gemensam utrustning, såsom gräsklippare, röjsåg, räfsor med mera i vårt gemensamma garage.

Kartor för avstängningsventiler och brunnar finns för respektive länga:
Länga A Länga B Länga C Länga D Länga E Länga F
Länga G Länga H Länga J Länga K Länga L