Arbetsdagar

Förutom det löpande arbetet av respektive skötselområde så har vi tre gemensamma städdagar. Två på våren (varav den ena är för sandsopning) och en på hösten.

Efter att styrelsen fattat beslut om när städdagarna skall vara är det kontaktombuden som sammankallar de boende i respektive länga.

Förutom dessa gemensamma städdagar så kan styrelsen fatta beslut om gemensam arbetsdag om något större jobb skall genomföras.

För skötseln av området finns det gemensam utrustning, så som gräsklippare och skottkärror med mera i vårt gemensamma garage på Hjortstigen. Kod till förrådet kan fås av styrelsen.

 

Årligt underhåll av garageportarna åligger varje fastighetsägare som har fristående garage. Information och instruktion för detta finns här: Underhållsinstruktion för garageunderhåll (uppdaterad 2024)