Vad får jag för medlemsavgiften?

Posten ”Grönområde” är i sin tur uppdelad enligt följande: