Vad får jag för medlemsavgiften?

Årets budget presenteras och godkänns på årsmötet. Här visas en översikt.

”Driftkostnader” avser t.ex. Elavgifter, Snöröjning, Grönområden (inkl städdagar), TV-anläggning, Maskiner och inventarier, Servitut, mm.
”Underhållskostnader” avser underhåll av gemensamhetsanläggningarna (t.ex. Belysning eller Lekplatser) som inte tas ur underhållsfonderna.
”Administration” avser t.ex. Bankavgifter, Bokförings/fakturerings-kostnader, Möteskostnader, Försäkring, Hemsidan, mm.

”Lånekostnader” avser ”garagelånet” och detta betalas för sista gången 2024.
”Brandskyddsutredning” är en engångskostnad under 2024.

Posten ”Grönområde” (som numera ingår under ”Driftkostnader”) är i sin tur uppdelad enligt följande: