Vad får jag för medlemsavgiften?

Årets budget presenteras och godkänns på årsmötet. Här visas en översikt.

Posten ”Grönområde” är i sin tur uppdelad enligt följande: