Gemensamt ansvar

Vår samfällighet – ditt och mitt ansvar

Samfällighetsföreningen består av fastigheterna Norrtorn 4-80.
I och med att du bor i en samfällighet med gemensamma anläggningar förbinder du dig också att följa områdets regler, samt att delta i gemensamma aktiviteter.

Gemensamt ansvar

Gemensamhetsanläggning omfattar:
P-plats, garage, gångvägar, lekplatser, grönytor, planteringar, färskvatten- och dagvatten- ledningar, gatubelysning mm.

Gemensam skötsel

Varje radhuslänga har tilldelats ett eget område som skall skötas.
Målsättningen är ett rent och fint område där varje fastighetsägare är mån om att hålla området städat och fritt från ogräs hela året.

Se  varje huslängas arbetsuppgifter på arbetslördagarna