Ekonomi

Sidan är under arbete.

Här planeras för information om föreningens ekonomi. Framför allt har det funnits önskemål om att redovisa kommande års budget och årsavgifter i god tid innan årsmötet.

Räkna med att denna information dyker upp här under hösten 2024.

För innevarande års budget och avgifter hänvisas till sidan Vad får jag för medlemsavgiften? och Medlemsavgift