Medlemsavgift

Avgiften för 2020 som årsmötet fastställt är
4769 SEKLänga B, C, D, Jhushåll utan fristående garage
5000 SEKLänga A, Ehushåll med fristående garage
och egen elmätare
5087 SEKLänga F, G, H, K, Lhushåll med fristående garage
och gemensam elmätare

Avgiften betalas till samfällighetens bankgiro 456-9851 senast den 15 juni.
Ange adress och fastighetsbeteckning vid betalning.

Vid utebliven betalning debiteras 100 kr i påminnelseavgift enligt beslut på årsmötet 2019.

Förfallodag efter påminnelse är 14 dagar, därefter kan ytterligare påminnelser/avgifter debiteras.

Utöver ovanstående ordinarie årsavgift ska länga AEFGHKL (fastigheter med fristående garage) betala för garagerenoveringen. Avgiften för detta är 5234 kr som ska betalas senast 8 maj 2020.