Medlemsavgift

Avgiften för 2021 som årsmötet fastställt är
4769 SEKLänga B, C, D, Jhushåll utan fristående garage
5000 SEKLänga A, Ehushåll med fristående garage
och egen elmätare
5078 SEKLänga F, G, H, K, Lhushåll med fristående garage
och gemensam elmätare

Avgiften betalas till samfällighetens bankgiro 456-9851 senast den 15 juni 2021.
Ange adress och fastighetsbeteckning vid betalning.

Om du har internetbank så lägg gärna in betalningen direkt (på förfallodagen), så glöms den inte bort.

Vid utebliven betalning debiteras 100 kr i påminnelseavgift enligt beslut på årsmötet 2019.

Det är inte längre möjligt att delbetala, enligt beslut på årsmötet 2021.

Förfallodag efter påminnelse är 14 dagar, därefter kan ytterligare påminnelser/avgifter debiteras.

Utöver ovanstående ordinarie årsavgift ska länga AEFGHKL (fastigheter med fristående garage) betala för garagerenoveringen. Avgiften för detta är 5318 kr som ska betalas senast 7 maj 2021.