Medlemsavgift

Avgiften för 2019 som årsmötet fastställt är
4669 SEKLänga B, C, D, Jhushåll utan fristående garage
4900 SEKLänga A, Ehushåll med fristående garage
och egen elmätare
4986 SEKLänga F, G, H, K, Lhushåll med fristående garage
och gemensam elmätare

Avgiften betalas till samfällighetens bankgiro 456-9851 senast den 14 juni.
Ange adress och fastighetsbeteckning vid betalning.

Vid utebliven betalning debiteras 100 kr i påminnelseavgift enligt beslut på årsmötet 2019.

Förfallodag efter påminnelse är 14 dagar, därefter kan ytterligare påminnelser/avgifter debiteras.