Medlemsavgift

Avgiften för 2023 som årsmötet fastställt är
5270 SEKLänga B, C, D, Jhushåll utan fristående garage
5500 SEKLänga A, Ehushåll med fristående garage
och egen elmätare
5606 SEKLänga F, G, H, K, Lhushåll med fristående garage
och gemensam elmätare

Avgiften betalas till samfällighetens bankgiro 456-9851 senast den 13 juni 2023.
Ange adress och fastighetsbeteckning vid betalning.

Om du har internetbank så lägg gärna in betalningen direkt (på förfallodagen), så glöms den inte bort.

Vid utebliven betalning debiteras 100 kr i påminnelseavgift enligt beslut på årsmötet 2019.

Det är inte längre möjligt att delbetala, enligt beslut på årsmötet 2021.

Förfallodag efter påminnelse är 14 dagar, därefter kan ytterligare påminnelser/avgifter debiteras.

Utöver ovanstående ordinarie årsavgift ska länga AEFGHKL (fastigheter med fristående garage) betala för garagerenoveringen. Avgiften för detta är 5238 kr som ska betalas senast 8 maj 2023.