Arbetsuppgifter

Följande uppgifter åligger dig, förutom att deltaga i skötseln av området, och det är att vara KONTAKTOMBUD för din länga och att sitta i VALBEREDNINGEN.

Rollen som kontaktombud sker enligt ett rullande schema inom respektive länga. Du förväntas fungera som en länk mellan styrelse/skötselombud och din länga.

Du är även skyldig att sitta i valberedningen enligt ett schema som rullar dels mellan längorna och inom respektive länga