Plan för Grönområdet

Nyheter

Här kommer snart nyheter

 

Dokument

Skötselplanen togs fram under 2020-2021 och beskriver både befintlig växtlighet i vårt område, samt övergripande plan för utveckling. Dokumentet är tänkt att uppdateras kontinuerligt för att hållas aktuellt. Skötselplanen består dels av ett dokument med text, samt en presentation med bilder.

Skötselplanen (senast uppdaterad 2023-07-16)

Bilder:

Skötselplan Hela området (senast uppdaterad 2023-07-16)

Skötselplanen ”per länga” är inte uppdaterad ännu.
Skötselplan Länga A
Skötselplan Länga B
Skötselplan Länga C
Skötselplan Länga D
Skötselplan Länga E
Skötselplan Länga F
Skötselplan Länga G
Skötselplan Länga H
Skötselplan Länga J
Skötselplan Länga K
Skötselplan Länga L

Växtlistor för respektive länga:

Växtlista Länga A 2024-04-07
Växtlista Länga B 2024-04-07
Växtlista Länga C 2024-04-07
Växtlista Länga D 2024-04-07
Växtlista Länga E 2024-04-07
Växtlista Länga F 2024-04-07
Växtlista Länga G 2024-04-07
Växtlista Länga H 2024-04-07
Växtlista Länga J 2024-04-07
Växtlista Länga K 2024-04-07
Växtlista Länga L 2024-04-07