Ansvar

Vår samfällighet – ditt och mitt ansvar

Samfällighetsföreningen består av fastigheterna Norrtorn 4-80.
I och med att du bor i en samfällighet med gemensamma anläggningar förbinder du dig också att följa områdets regler, samt att delta i gemensamma aktiviteter.