Uppdatera mina kontaktuppgifter

Formuläret nedan kan användas för att uppdatera dina kontaktuppgifter hos föreningen.

Uppgifterna kommer att sparas i en medlemsmatrikel, och kan komma att användas för utskick av information.

Det är också viktigt att styrelsen har kännedom om medlemmarnas kontaktuppgifter att att kunna kontakta enskilda medlemmar i händelse av kris, t.ex. brand, inbrott eller likande.

Använd nedanstående formulär för att skicka dina uppgifter till föreningen.

OBS – Anmälan till e-post-faktura sker i separat formulär.

För hushåll med två delägare kan bådas uppgifter anges samtidigt, annars lämnas dessa fält tomma.