Telia fiber, ny router

Styrelsen har under dagen varit i kontakt med Telia angående de utskick som gjorts under den senaste månaden. Utskicken från Telia har aviserat att hastigheten på bredband kommer att höjas och i samband med detta behöver man (sannolikt) en ny router för att kunna nyttja den nya hastigheten.

De boende som fått information om att de får höjd hastighet och behöver en ny router ska ringa till Telia på 020-202070 och be att få en ny router kostnadsfritt.

Samma telefonnummer kan även användas för andra serviceärenden som avser fiber-installationen (TV/internet) för föreningens medlemmar.

Sandsopningen inställd

Denna vecka skulle GDL sopat upp sanden från vinterns halkbekämpning.

På grund av rådande väderförhållanden så är det flyttat till tisdag 11/4 efter samråd med GDL

Styrelsen

Kontaktombudsmöte 3/4

Måndagen 3/4 hade styrelsen möte med områdets kontaktombud. Det var ett välbesökt möte.

Under mötet samlade styrelsen in de synpunkter och önskemål som längorna har inför 2023/2024.

Styrelsen delgav kontaktombuden information om bland annat:
– Gatubelysning
– Reparationer Dag-/Spillvattensystem
– Åtgärder efter snöovädret november 2022
– Naturminnesträd på området
– Skötselplanen
– Telia Bredband

Dessutom diskuterades infrastruktur för elbilsladdning.

Styrelsen vill tacka kontaktombuden för givande diskussioner och synpunkter/önskemål som framkom under mötet.

Telia Fiber

Styrelsen har fått frågor om utskick från Telia angående höjning av bredbandshastighet.

Vid kontakt med Telia har olika boende fått olika svar angående byte av router.

Vi undersöker vad som ska gälla och återkopplar vilka besked vi får. Telia återkommer preliminärt 11 april.

 

Sandsopning i området 1-2/4

Idag har kallelse gått om om sandsopning i området.

Datumet är satt till 1-2/4. Det är kontaktombuden som meddelar tid och plats.

Kontaktombuden kommer samtidigt att passa på att samla in längornas önskemål för 2023/2024.

Påminner om att inte sopa ihop gruset/sanden till stora högar.

Entreprenör kommer att komma för maskinupptagning under vecka 14. Exakt dag är inte bestämd.

Tänk på att inte parkera på andra platser än därför avsedda.

/Styrelsen

Snöskador på fridlyst tall

I november när det kom mycket blötsnö skadades många träd i området, även den stora fridlysta tallen som står mellan länga E och H.

Under veckan har Länsstyrelsen varit på plats och inspekterat tallen. De kommer att lämna förslag på åtgärder under våren.
Preliminärt kan det bli aktuellt med en del gallring runtomkring, och nedtagning av närstående träd.

(Bild nedan tagen i december)

Ny koddosa på Rådjursstigens garage

Under veckan har den trasiga koddosan på Ga7/Ga8 (Rådjursstigen) bytts ut.

Koderna ska vara oförändrade, testa gärna att det fungerar som förväntat.

En av portarna (Ga7:3) har inte synkats med den nya dosan ännu, kommer att åtgärdas så snart som möjligt.

MVH

Styrelsen och Skötselombuden

Årets aktiviteter 2023

Styrelsen har under måndagen haft säsongens första styrelsemöte (sedan årsmötet).

Bland annat har vi satt datum för årets aktiviteter:

Sand-sopning 1-2 april (upptagning med maskin sker veckan efter detta).

Vårstädning 22-23 april.

Höststädning 11-12 november.

Årsmöte 7 februari 2024.

Dessutom blir årets kontaktombudsmöte 3 april (förutsatt att möteslokalen är ledig för bokning då).

Utskick om arbetsdagar görs till respektive längas kontaktombud, som för budskapet vidare inom den egna längan.

 

Vidare har styrelsen planerat in ytterligare sju styrelsemöten under 2023, ungefär en gång per månad, med uppehåll för sommarsemester. Har man som medlem frågor, funderingar eller förslag som man vill lyfta till styrelsen går detta bra att skicka in till ordforande@norrtorn.se så återkopplar vi inom ca en månad.

Årlig besiktning av området är planerat till den 9 maj, är det något speciellt man vill att styrelsen tittar extra noggrant på så meddela oss på ordforande@norrtorn.se

Kallelse till årsmötet 2023

Årsmötet hålls den 8 februari, kl 18:30.
Platsen är samma som användes innan pandemin, dvs Riksbyggens samlingslokal, Norrbackavägen 8 (ingång på gaveln, källartrappan).

Kallelse och dagordning har delats ut till samtliga hushåll, fullständig presentation finns här:

Presentation årsmöte 2023

OBS: Filen är uppdaterad och innehåller nu valberedningens förslag.

Varmt välkomna !

/Styrelsen

Test av busslinje

Sedan 12:e december så har vi fått tillbaka busstrafik som test. Det är linje 710 Centrumlinjen som kommit tillbaka. Vår närmaste hållplats finns vid stora vändplan på Norrtornsvägen. Sedan finns det en hållplats vid Riksbyggen och en utanför HSB.

Det är tack vare styrelsen i HSB som drivit detta tillsammans med Riksbyggen och Samfälligheten som detta kommit till stånd. Vi hoppas att möjligheten att åka buss utnyttjas så att turen får vara kvar.

För aktuella priser så hänvisas till KLT.

Styrelsen