Årsmöte 2024

Kallelse till årsmötet

Årsmötet hålls den 27 februari i Riksbyggens samlingslokal.

Kompletta årsmöteshandlingar finns här: (se nyare inlägg med uppdaterade handlingar)

 

Problemen med belysningen ska nu vara åtgärdade, åtminstone provisoriskt (vad man kommer åt utan att gräva).

Problem med belysning (2)

Felsökning av belysningen pågår med hjälp av SSE (Sydsvenska elanläggningar).

Under natten kommer delar av anläggningen fortsatt att vara släckt.

Felsökningen återupptas imorgon.

 

Problem med belysning

De senaste dagarna har det hänt några gånger att säkringar har gått för delar av belysningen i området.

Styrelsen är medveten om problemet, och kommer att undersöka om det går att hitta orsaken till problemet.

Uppdatering 2024-02-06:
Felet verkar ha eskalerat under natten, och går inte längre att fixa enbart genom att återställa säkringarna. Elfirma kommer att kontaktas för felsökning.

 

 

Om man upptäcker någon eller några lampor i området som inte lyser är vi tacksamma om detta meddelas styrelsen, använd gärna formuläret för felanmälan här på hemsidan.

Aktiviteter runt fridlysta tallen

Den 5-6 Februari kommer arborister för att göra åtgärder runt fridlysta tallen mellan Länga E och Länga H.
Vi kommer även att passa på att utföra nedtagning av ett träd i egen regi i detta område.

Vi kommer eventuellt även att passa på att utföra en del annat som vi inte kan lösa själva när de är här, på andra platser i området. Aktiviteter i egen regi kan pågå under 7 februari.

Styrelsen

Halkolycka på Älgstigen

Den 7/1 så inträffade en halkolycka i vårt område. Det var på gångvägen över lilla backen ner mot Älgstigen 30. Det var en lång isfläck i kanten på asfalten. Där är nu sandat. Styrelsen har kontaktat entreprenören om det inträffade.

Styrelsen vill dock uppmana de boende om att upptäcks det osandade isfläckar så ber vi er att utnyttja de sandningslådor som finns för att lägga på sand på upptäckta platser.

Styrelsen uppmanar också de boende att gå i mitten på de vägar och gångvägar som finns i området. Styrelsen är väl medveten om att de maskiner som används för snöröjning/halkbekämpning är stora och en del ytor i vårt område är trånga och åtkomligheten för dessa maskiner inte är optimal.

 

Garageportar i vinterväder

Med den senaste tidens snö och is så är det lite extra viktigt att kontrollera att ens garageport verkligen stänger sig när man lämnar garaget.

Portarna har en säkerhetsfunktion som öppnar porten ca en decimeter om den känner av att något är i vägen, för att inte människor ska klämma sig.

Denna funktion aktiveras ibland när det är packad snö under porten.

Blandad information

Styrelsen har under kvällen (23/11) haft styrelsemöte och vill på detta sätt informera om några aktuella beslut som tagits och arbeten som pågår.

1
Styrelsen har följt upp det beslut som togs på föreningsstämman om brandskydd. Ett par referenser har kontrollerats för den firma som offererat att utreda brandskyddet. Styrelsen har utvärderat vad referenserna framfört och tagit beslutet att gå vidare med att beställa utredningen enligt offerten.

2
Årsmötet 2024 flyttas till nytt datum. Det nya datumet för årsmötet är 27 februari.

3
Styrelsen kommer att kalla till ett medlemsmöte (informationsmöte) den 31 januari för att presentera det arbete som pågår för att planera och genomföra stora renoveringsarbeten. Då dessa medför avsevärda kostnader anser styrelsen att det är lämpligt att presentera detta på ett separat möte, där även diskussioner kan föras, för att inte belasta årsmötet. Även information att föreningen numera är skyldig att redovisa moms kommer att ske på detta möte.

4
Valberedningen har påbörjat sitt arbete inför årsmötet 2024. Den som önskar engagera sig får gärna höra av sig till någon i valberedningen innan årets slut.

5
Ett intensivt arbete pågår med att uppdatera underhålls- och förnyelseplanerna, främst för V/A-, Asfalts- och Belysnings-fonderna. Detta ska vara klart innan medlemsmötet i januari.

6
Julgranar ska beställas snarast och placeras på sedvanliga platser.

Övrigt:

Styrelsen har sedan tidigare beslutat att tända upp alla lampor i området igen. Om man hittar en lampa som inte lyser så felanmäl gärna detta genom länken/formuläret överst på hemsidan. Lamporna släcks dock fortfarande automatiskt ett par timmar mitt på natten.

Asfaltering på Älgstigen kommer att ske inom de närmaste dagarna.

Tänk på att skrivelser till årsmötet ska ha inkommit till styrelsen senast 31 december 2023 för att tas upp 2024.

Höststädning 2023

Styrelsen vill informera att den sedvanliga höststädningen i år äger rum den 11-12 november.

Containers kommer finnas på plats redan den 8 november. Tänkt på att löv ska läggas först i containrarna, och ris och grenar ska läggas i sist (dvs tidigast på söndagen).

Det kan finnas en del mindre rishögar kvar på olika områden, dessa behöver längorna också ta hand om. De stora högarna ska dock redan vara hämtade av åkerifirma.

Det kommer även finnas en hyrd lövblås från och med den 10 nov för den som vill prova en sådan, denna kan lånas hos skötselombud Berth Nilsson.