Valberedning

Valberedning till Årsmötet 2025

Aktuell valberedning enligt rullande schema
Länga CHjortstigen 2Sammankallande
Länga DHjortstigen 26
Länga EHjortstigen 37

Första namn på listan är sammankallande. Förslag/underlag lämnas till styrelsen senast 31 december 2024 för att det ska hinna komma med i utskicket till årsmötet.