Valberedning

Valberedning till Årsmötet 2024

Aktuell valberedning enligt rullande schema
Länga LÄlgstigen 31Sammankallande
Länga ARådjursstigen 6
Länga BRådjursstigen 20

Första namn på listan är sammankallande. Förslag/underlag lämnas till styrelsen senast 31 december 2023 för att det ska hinna komma med i utskicket till årsmötet.