Kategori: Nyheter

Gunghäst

Nu är gunghästen tillbaka på lilla lekplatsen efter vintervila och renovering!  Det är Greta, 11 år, som designat och målat den glada hästen. På bilden fick hennes farfar Berth (skötselombud) vara med – han har tvättat penslar och assisterat. Grannen Tanya (ledamot) har slipat, grundmålat och ordnat en ny svans.

Den andra gunghästen som stått på stora lekplatsen har tyvärr förstörts i skadegörelse. Vi ska se om den går att laga, och om den ev ska stå på lilla lekplatsen efter det.

 

Biltrafik

Vi vill uppmärksamma och påminna samtliga medlemmar om de trafikregler som gäller i vårat område.

 

Hela Älgstigen är av typen Gångfartsområde. Detta är skyltat vid båda infarterna, och innebär att ett fordon får framföras i samma hastighet som man går, dvs ca 5-7 km/h.

Speciellt har det noterats höga hastigheter i backen ner mellan Älgstigen 16 och 14 och vidare förbi stora lekplatsen.

Vänligen ta det lugnt med bilen. Upplys era ev besökande om detta också.

 

På Hjortstigen och Rådjursstigen är det skyltat med 10 km/h, vänligen respektera även detta.

 

Hastigheten är satt för att minimera risken för olyckor, framförallt har vi många barn som rör sig i området.

 

Ser vi inte en skärpning av bilförarna kan det bli aktuellt med andra åtgärder, som t.ex. farthinder, låsta grindar, betongsuggor och avspärrningar för att begränsa och dämpa trafik och hastigheter. Det kan också leda till att postlådorna behöver flyttas ut till stora vägen. Detta vill vi såklart slippa, då det både är dyra investeringar för föreningens medlemmar, och försämrar bekvämligheterna.

Hjälps åt att påminna varandra om att ta det lugnt i området, det vinner vi alla på!

Möte med Länsstyrelsen

17/4 hade styrelsen ett andra möte med representant från Länsstyrelsen på plats, om den fridlysta tallen och de åtgärder på skador som behöver göras efter blötsnön november 2022.

Vi passade på att låta honom titta på övriga önskemål som finns i detta område för att få in värdefulla synpunkter för bästa naturvård i detta skogsparti.

Dessutom tog vi en snabb runda i resten av samfälligheten för att få information om naturvärden som finns i hela vårt område. Vi kommer att ha vidare kontakt med Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen för att komplettera den skötselplan som styrelsen arbetar med.

Telia fiber, ny router

Styrelsen har under dagen varit i kontakt med Telia angående de utskick som gjorts under den senaste månaden. Utskicken från Telia har aviserat att hastigheten på bredband kommer att höjas och i samband med detta behöver man (sannolikt) en ny router för att kunna nyttja den nya hastigheten.

De boende som fått information om att de får höjd hastighet och behöver en ny router ska ringa till Telia på 020-202070 och be att få en ny router kostnadsfritt.

Samma telefonnummer kan även användas för andra serviceärenden som avser fiber-installationen (TV/internet) för föreningens medlemmar.

Sandsopningen inställd

Denna vecka skulle GDL sopat upp sanden från vinterns halkbekämpning.

På grund av rådande väderförhållanden så är det flyttat till tisdag 11/4 efter samråd med GDL

Styrelsen

Kontaktombudsmöte 3/4

Måndagen 3/4 hade styrelsen möte med områdets kontaktombud. Det var ett välbesökt möte.

Under mötet samlade styrelsen in de synpunkter och önskemål som längorna har inför 2023/2024.

Styrelsen delgav kontaktombuden information om bland annat:
– Gatubelysning
– Reparationer Dag-/Spillvattensystem
– Åtgärder efter snöovädret november 2022
– Naturminnesträd på området
– Skötselplanen
– Telia Bredband

Dessutom diskuterades infrastruktur för elbilsladdning.

Styrelsen vill tacka kontaktombuden för givande diskussioner och synpunkter/önskemål som framkom under mötet.

Telia Fiber

Styrelsen har fått frågor om utskick från Telia angående höjning av bredbandshastighet.

Vid kontakt med Telia har olika boende fått olika svar angående byte av router.

Vi undersöker vad som ska gälla och återkopplar vilka besked vi får. Telia återkommer preliminärt 11 april.

 

Sandsopning i området 1-2/4

Idag har kallelse gått om om sandsopning i området.

Datumet är satt till 1-2/4. Det är kontaktombuden som meddelar tid och plats.

Kontaktombuden kommer samtidigt att passa på att samla in längornas önskemål för 2023/2024.

Påminner om att inte sopa ihop gruset/sanden till stora högar.

Entreprenör kommer att komma för maskinupptagning under vecka 14. Exakt dag är inte bestämd.

Tänk på att inte parkera på andra platser än därför avsedda.

/Styrelsen

Snöskador på fridlyst tall

I november när det kom mycket blötsnö skadades många träd i området, även den stora fridlysta tallen som står mellan länga E och H.

Under veckan har Länsstyrelsen varit på plats och inspekterat tallen. De kommer att lämna förslag på åtgärder under våren.
Preliminärt kan det bli aktuellt med en del gallring runtomkring, och nedtagning av närstående träd.

(Bild nedan tagen i december)

Ny koddosa på Rådjursstigens garage

Under veckan har den trasiga koddosan på Ga7/Ga8 (Rådjursstigen) bytts ut.

Koderna ska vara oförändrade, testa gärna att det fungerar som förväntat.

En av portarna (Ga7:3) har inte synkats med den nya dosan ännu, kommer att åtgärdas så snart som möjligt.

MVH

Styrelsen och Skötselombuden