Laddning elbil

INFORMATION

TILL SAMTLIGA MED FRISTÅENDE GARAGE PÅ HJORTSTIGEN OCH RÅDJURSSTIGEN

Ärende: Laddning elbil

 

Då frågan har dykt upp vid ett antal tillfällen och i olika forum har styrelsen undersökt vad som gäller.

Det vi har kommit fram till är att de boende som omfattas av anläggningsbeslut GA2 (som omfattar garagen) och bor på Hjortstigen eller Rådjursstigen har möjlighet att ladda elbil på sin garageplats.

Styrelsen har kontrollerat med vårt försäkringsbolag och vi har även kollat vad som står i våra anläggningsbeslut.

Försäkringsbolaget ser inga hinder med detta.

Vad gäller anläggningsbeslutet så äger de boende själva sina elledningar, armaturer och uttag i garaget. Dessa omfattas inte av anläggningsbeslutet.

Några viktiga påpekanden.

  1. Installationen ska vara fackmannamässigt utförd.
  2. Det åligger den boende att undersöka skicket på existerande elledning samt om dessa klarar av att ladda elbilen.
  3. Då den boende även äger elledningarna i marken från sitt hus till garaget så måste ett avtal/överenskommelse träffas med samfälligheten innan markarbeten med att byta dessa påbörjas.
  4. All laddning av elbil i samfällighetens garage sker på egen risk.

Vid skada kan det bli aktuellt med krav från samfälligheten eller dess försäkringsbolag på ersättning för uppkomna skador.

 

För de fristående garagen på Älgstigen är det INTE tillåtet att ladda elbilar. Styrelsen är medveten om detta bekymmer men har i dagsläget ingen lösning på problemet, men bevakar frågan regelbundet.