Inventering av nycklar

INFORMATION

TILL SAMTLIGA MED FRISTÅENDE GARAGE

Ärende: Nycklar till nödöppningslås

 

På förekommen anledning så behöver styrelsen inventera om boende har kvar sina nycklar till nödöppningslåset som sitter i garageporten. Vi har fått uppgifter om att de ibland saknas, framförallt efter försäljning av fastigheten.

Dessa skulle i så fall behöva ersättas.

Styrelsen funderar också på att samla in 1 av de 2 nycklarna för att förvara dessa som en reserv. Vi behöver också veta om boende accepterar detta.

Vänligen svara på frågorna i utdelad blankett och lämna den hos ordförande på Hjortstigen 30 senast 2024-06-15.

 

Förtydligande: det är endast nödöppningsnycklarna som efterfrågas, alltså inte fjärrkontrollerna.