Protokoll

Nedan finns protokoll från årsmöten:

Årsmötesprotokoll 2024
Årsmötesprotokoll 2023
Årsmötesprotokoll 2022
Årsmötesprotokoll 2021
Årsmötesprotokoll 2020
Årsmötesprotokoll 2019
Årsmötesprotokoll 2018
Årsmötesprotokoll 2017
Årsmötesprotokoll 2016
Årsmötesprotokoll 2015
Årsmötesprotokoll 2014
Årsmötesprotokoll 2013
Årsmötesprotokoll 2012
Årsmötesprotokoll 2011
Årsmötesprotokoll 2010
Årsmötesprotokoll 2009
Årsmötesprotokoll 2008
Årsmötesprotokoll 2005

Protokoll från kontaktombudsmöten:

Kontaktombudsmöte 2024: DagordningProtokoll
Kontaktombudsmöte 2023: DagordningProtokoll

Protokoll från övriga medlemsmöten:

Protokoll Medlemsmöte om Föreningens ekonomi 2024-01-31
Protokoll Extra stämma Brandskydd 2023-11-07
Protokoll Extra stämma Garagen 2018-12-04
Protokoll Infomöte Garagen 2018-10-23
Medlemsmöte om TV-anläggningen 2012-06-20
Medlemsmöte om TV-anläggningen 2011-12-01
Medlemsmöte om biltrafik i området 2010-09-16