Ansvar

Vår samfällighet – ditt och mitt ansvar

Samfällighetsföreningen består av fastigheten Norrtorn 3 som ägs av föreningen, samt fastigheterna Norrtorn 4-80 som ägs av respektive medlem.
I och med att du bor i en samfällighet med gemensamma anläggningar förbinder du dig också att följa områdets regler, samt att delta i gemensamma aktiviteter.