Styrande dokument

Föreningen har ett antal styrande dokument, dessa presenteras nedan.

Stadgar

Aktuella stadgar för samfälligheten kan laddas ner här: 2021

Utgångna stadgar presenteras här i historiskt syfte: 1977/2009, 2016

Anläggningsbeslut

Föreningen har två Anläggningsbeslut som gäller för gemensamhetsanläggning 1 och 2.

Underhålls- och förnyelseplan

De senaste versionerna av underhålls- och förnyelseplanen finns nedan:

Senaste uppdateringar:
2021-01-15: Laddat upp den nya planen, kapitel 0-6.
2021-12-04: Uppdaterat kapitel 0-5.
2023-01-20: Uppdatering av kapitel 3 och 4.
2024-01-05: Uppdatering av kapitel 0, 2, 3, 4, 5
2024-02-16: Uppdatering av kapitel 1

Kapitel 0 – Inledning
Kapitel 1 – Fond VA Vatten och Avloppsnät
Kapitel 2 – Fond Asfalt
Kapitel 3 – Fond Grönområde och Lekplatser
Kapitel 4 – Fond Belysning
Kapitel 5 – Fond Garage
Kapitel 6 – Underhållsplaner (saknas, under arbete)

Skötselplan

Skötselplanen togs fram under 2020-2021 och beskriver både befintlig växtlighet i vårt område, samt övergripande plan för utveckling. Dokumentet är tänkt att uppdateras kontinuerligt för att hållas aktuellt. Skötselplanen består dels av ett dokument med text, samt en presentation med bilder.

Skötselplanen (senast uppdaterad 2023-07-16)

Bilder:

Skötselplan Hela området (senast uppdaterad 2023-07-16)

Skötselplanen ”per länga” är inte uppdaterad ännu.
Skötselplan Länga A
Skötselplan Länga B
Skötselplan Länga C
Skötselplan Länga D
Skötselplan Länga E
Skötselplan Länga F
Skötselplan Länga G
Skötselplan Länga H
Skötselplan Länga J
Skötselplan Länga K
Skötselplan Länga L

Övriga

Riktlinjer för ingrepp på garagebyggnaderna

Underhållsinstruktion för garageunderhåll (uppdaterad 2024)