Kalender

På denna sida visas planerade datum för olika aktiviteter t.ex. städdagar och medlemsmöten.

Datumen är preliminära på så sätt att de kan ändras om t.ex. möteslokalen är upptagen.

Planerade datum för aktiviteter 2024 är som följer:

 • Sandsopning vecka 14 – 2024-04-06
 • Kontaktombudsmöte – 2024-04-09
 • Vårstädning vecka 17 – 2024-04-27
 • Styrelsens besiktning av området – 2024-05-21
 • Höststädning v45 – 2024-11-09
 • Sista datum att lämna in skrivelse till årsmötet – 2024-12-31
 • Årsmöte 2025 – första veckan i februari 2025

Under året planeras även ett medlemsmöte för presentation av resultatet från brandskyddsutredningen, något datum för detta finns ännu inte.

 

Utöver detta har styrelsen planerat in ordinarie styrelsemöten ca en gång per månad.

Ärenden som planeras att avhandlas under året är:

 • Brandskyddsutredningen
 • Detaljplanering av framtida utbyte av belysningen*
 • Övergripande planering för finansiering av framtida V/A-underhåll
 • Löpande arbete enligt skötselplanen (grönområdena)

Om du som medlem har idéer, förslag eller ett intresse av att hjälpa till i någon av frågorna är man välkommen att kontakta någon i styrelsen.

* Läs mer om belysningsbytet här: Sammanställning info om belysning