Försäljning av fastighet

Senast uppdaterad: 2024-05-22

Information att lämna i samband med försäljning av fastighet.

Styrelsen vill på detta sätt informera om några saker att tänka på vid köp eller försäljning av fastighet i området. Styrelsen hjälper självklart till att svara på frågor men det är du som är säljare som har skyldigheten att informera köparen.

 1. Som säljare har du ett ansvar att informera om faktiska tomtgränser så att köpare inte vilseleds att tro att tomten är större än den faktiskt är. Information om tomtgränser finns på Lantmäteriets hemsida.
 2. Har du byggt på samfällighetens mark så måste detta informeras till köparen, då ett återtagande av mark samt ett återställande kan bli aktuellt i framtiden.
 3. Säljaren har ansvar att informerar om föreningens ekonomi och kända framtida kommande underhållsarbete och beräknade kostnader. Information om detta finns på hemsidan.
 4. Säljaren ska informera om vilka obligatoriska arbetsuppgifter som varje fastighetsägare i föreningen har, t.ex.:
  – Deltaga på städdagar (oftast 3 st per år)
  – Löpande skötsel av längans grönområde
  – Skötsel av garageport/plats en gång per år (för hus med fristående garage)
  – Vara längans Kontaktombud enligt rullande schema
  – Ingå i Valberedningen enligt rullande schema
 5. Informera om att det upplåts utrymme inom fastigheten för föreningens anläggningar (t.ex. vatten, avlopp, dränering, fiber och nätverksuttag). Mer information finns att läsa i underhållsplanerna.
 6. Beroende på vilken fastighet man äger så tillhör olika saker samfälligheten och ska lämnas kvar vid försäljning. Saknas något vid försäljning så ska styrelsen kontaktas. Det kan då bli aktuellt att styrelsen måste beställa ersättningsutrustning och betala för detta. Denna kostnad kommer dock att belasta köparen/säljaren, där kostnaden får regleras mellan dessa parter enligt egen uppgörelse.

Utrustning som ingår i fastigheten:

 I samtliga hus:
– 1 st TV-box (ska vara märkt med etikett)
– 1 st Fjärrkontroll till TV-box
– 1 st Router/Gateway (ska vara märkt med etikett)
– 1 st Fiberkonverter

I samtliga hus med fristående garage:
– 2 st nycklar till nödöppningslås på garageporten
– 1 st Fjärrkontroller till garageporten (vissa hus kan ha köpt till extra fjärrkontroller)

I samtliga hus på Älgstigen med fristående garage:
– 3 st parkeringstillstånd (inplastade)

I samtliga hus på Älgstigen utan fristående garage:
– 1 st parkeringstillstånd (inplastade)

Genom att överlämna denna information kan en tillträdande ny fastighetsägare undvika oväntade överraskningar eller kostnader.