Årligt garageunderhåll 2024

INFORMATION / ARBETSUPPGIFT

TILL SAMTLIGA I SAMFÄLLIGHETEN MED FRISTÅENDE GARAGE

Ärende: Garageunderhåll 2024

 

Nu har det blivit dags för förebyggande underhåll av garageportarna. Det är respektive fastighets uppdrag/ansvar att underhålla sin garageplats. Underhållet, som är årligen återkommande, består av ett antal moment.

Instruktionen har delats ut och finns även att läsa här: Underhållsinstruktion för garageunderhåll (uppdaterad 2024)
Uppdateringar har gjorts sedan förra året.

Det är viktigt att detta underhåll blir utfört, så att vi kan undvika framtida onödiga reparationskostnader så långt det är möjligt. Underhållet är baserat på portleverantörens skötselråd.

Styrelsen rekommenderar att var och en utför detta i god tid innan höstens blötväder kommer, förslagsvis under sommaren (juni-juli).
Rapportera genomfört underhåll senast 31 juli.

Tips om man inte har silikonspray eller träolja hemma är att gå ihop med några grannar och dela på dessa.

Då flera inte gjort detta de senaste åren är det extra viktigt att det blir gjort i år. Därför vill styrelsen att ni hör av er när underhållet är utfört.

Antingen genom att skicka ett mail till kassor@norrtorn.se eller genom att använda formuläret på hemsidan (klicka på ”Felanmälan” och välj ”Genomfört garageunderhåll” i listan).

För dem som inte har e-post eller internet går det bra att lägga en lapp i brevlådan på Älgstigen 33 att årets underhåll är gjort.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta styrelsen eller skötselombuden.

Inventering av nycklar

INFORMATION

TILL SAMTLIGA MED FRISTÅENDE GARAGE

Ärende: Nycklar till nödöppningslås

 

På förekommen anledning så behöver styrelsen inventera om boende har kvar sina nycklar till nödöppningslåset som sitter i garageporten. Vi har fått uppgifter om att de ibland saknas, framförallt efter försäljning av fastigheten.

Dessa skulle i så fall behöva ersättas.

Styrelsen funderar också på att samla in 1 av de 2 nycklarna för att förvara dessa som en reserv. Vi behöver också veta om boende accepterar detta.

Vänligen svara på frågorna i utdelad blankett och lämna den hos ordförande på Hjortstigen 30 senast 2024-06-15.

 

Förtydligande: det är endast nödöppningsnycklarna som efterfrågas, alltså inte fjärrkontrollerna.

Laddning elbil

INFORMATION

TILL SAMTLIGA MED FRISTÅENDE GARAGE PÅ HJORTSTIGEN OCH RÅDJURSSTIGEN

Ärende: Laddning elbil

 

Då frågan har dykt upp vid ett antal tillfällen och i olika forum har styrelsen undersökt vad som gäller.

Det vi har kommit fram till är att de boende som omfattas av anläggningsbeslut GA2 (som omfattar garagen) och bor på Hjortstigen eller Rådjursstigen har möjlighet att ladda elbil på sin garageplats.

Styrelsen har kontrollerat med vårt försäkringsbolag och vi har även kollat vad som står i våra anläggningsbeslut.

Försäkringsbolaget ser inga hinder med detta.

Vad gäller anläggningsbeslutet så äger de boende själva sina elledningar, armaturer och uttag i garaget. Dessa omfattas inte av anläggningsbeslutet.

Några viktiga påpekanden.

  1. Installationen ska vara fackmannamässigt utförd.
  2. Det åligger den boende att undersöka skicket på existerande elledning samt om dessa klarar av att ladda elbilen.
  3. Då den boende även äger elledningarna i marken från sitt hus till garaget så måste ett avtal/överenskommelse träffas med samfälligheten innan markarbeten med att byta dessa påbörjas.
  4. All laddning av elbil i samfällighetens garage sker på egen risk.

Vid skada kan det bli aktuellt med krav från samfälligheten eller dess försäkringsbolag på ersättning för uppkomna skador.

 

För de fristående garagen på Älgstigen är det INTE tillåtet att ladda elbilar. Styrelsen är medveten om detta bekymmer men har i dagsläget ingen lösning på problemet, men bevakar frågan regelbundet.

Arbetsdag 15 maj

Våra skötselombud kommer att ha en arbetsdag 15 maj. De träffas på stora lekplatsen kl 09:00.

De kommer bland annat att fortsätta med att olja in trä med mera.

De som har lust att hjälpa till är varmt välkomna.

//
Berth och Tobias

Fakturor utskickade

Idag (9 maj) har fakturorna för årsavgift/medlemsavgift del 1 skickats/delats ut.

De som ska få dessa via epost-faktura men inte ser något mail, kolla skräppostmappen.

Ser ni inget mail i varken inkorgen eller skräppostmappen så kontakta kassören.

 

Har man fått fakturan i brevlådan och vill ha den som epost-faktura så anmäl er gärna här Anmälan E-postfaktura för att få framtida fakturor digitalt.

Sandsopning (igen)

Hej alla

Under dagens vårstädning har det kommit in information från flera håll att det fortfarande finns mycket grus kvar även på delar av Hjortstigen och Rådjursstigen.

Därför kommer den nya entreprenören (som beräknas komma i början av nästa vecka med en större maskin) även sopa dessa gator.

Älgstigens gator kommer också att sopas, dock inte de smala gångstigarna där den större maskinen antagligen inte kommer åt.

 

MVH
Styrelsen

Förnyad sandsopning på vårstädningen

Styrelsen har under  veckan fått upprepade klagomål på sandupptagningen, och även sett detta själva. Kontakt har skett upprepade gånger under veckan med entreprenören.

Under gårdagen (torsdag) hölls ett extra styrelsemöte där bland annat problemet med gruset togs upp. Vidare har under morgonen (fredag) förnyad kontakt tagits med arbetsledaren och utföraren av sandupptagningen.

Tyvärr har maskinen varit felinställd under hela arbetet och stora mängder grus har spridits till ytor där det tidigare varit sopat. Maskinen har dessutom inte varit anpassad för de mängder av grus som finns på våra ytor.

Tyvärr är den enda lösningen att sandsopningen delvis måste göras om. En annan större maskin kommer sedan (förhoppningsvis) nästa vecka för att ta upp gruset från vägarna.

Främst gäller detta längorna på Älgstigen. Under vårstädningen (nu till helgen) behöver längorna sopa ut sand/grus igen till asfalten. Lämna god marginal mot kantstenar, bilar, garageväggar och annat så att en större maskin kommer åt.

Längorna på Hjorstigen och Rådjursstigen ska däremot inte sopa ut gruset på asfalten, då resultatet där har blivit (något) bättre än på Älgstigen. Om det finns grus kvar på dessa gator så sopa istället ihop detta och lägg i den container som står uppställd på vändplanen där övrigt grus har deponerats.

Styrelsen beklagar detta och är lika upprörda som alla ni medlemmar som hört av er.

Alla behöver nu hjälpas åt och snygga till vårt område inför sommaren.

Vårstädning

Årets vårstädning är nära förestående nu till helgen (27-28 april).

Containrar är redan på plats på sedvanliga ställen, och som vanligt gäller att det är absolut förbjudet att slänga annat än trädgårdsavfall (löv, grenar) i dessa. Papp-säckar går bra att slänga i containern, men inte de av plast.

För de längor som behöver jord finns detta inköpt. Gräsmattejord (toppdress) finns på Älgstigens parkering. Planteringsjord, med/utan gödning, finns i Hjortstigens förråd. Det finns även (gräsmatte)gödsel i kornform, samt gräsfrön för de som behöver detta.

Tänk på att jorden är till för lagning och planteringar på föreningens område, inte för privat bruk.