Uppdaterad information

Styrelsen har påbörjat arbete med att uppdatera informationen som finns tillgänglig på hemsidan.

Först ut är att menyn ”Ansvar” bytt namn till ”Boendeinformation” och en ny underrubrik med information om Försäljning av fastigheter har lagts till.

Informationen har även delats ut till samtliga hushåll 23 maj.