Arbetsdagar

Förutom det löpande arbetet av respektive skötselområde så har vi tre gemensamma städdagar. Två på våren (varav den ena är för sandsopning) och en på hösten.

Efter att styrelsen fattat beslut om när städdagarna skall vara är det kontaktombuden som sammankallar de boende i respektive länga.

Förutom dessa gemensamma städdagar så kan styrelsen fatta beslut om gemensam arbetsdag om något större jobb skall genomföras.

För skötseln av området finns det gemensam utrustning, så som gräsklippare och skottkärror med mera i vårt gemensamma garage.

Årligt underhåll av garageportarna åligger varje fastighetsägare som har fristående garage. Information och instruktion för detta finns här: Infobrev garageunderhåll 2022.

Kartor för avstängningsventiler och brunnar finns för respektive länga:
Länga A Länga B Länga C Länga D Länga E Länga F
Länga G Länga H Länga J Länga K Länga L