Författare: Johan

Test av busslinje

Sedan 12:e december så har vi fått tillbaka busstrafik som test. Det är linje 710 Centrumlinjen som kommit tillbaka. Vår närmaste hållplats finns vid stora vändplan på Norrtornsvägen. Sedan finns det en hållplats vid Riksbyggen och en utanför HSB.

Det är tack vare styrelsen i HSB som drivit detta tillsammans med Riksbyggen och Samfälligheten som detta kommit till stånd. Vi hoppas att möjligheten att åka buss utnyttjas så att turen får vara kvar.

För aktuella priser så hänvisas till KLT.

Styrelsen

Extra container för ris och grenar

Nu har den extra containern kommit för rishögarna från styrelsens röjarbete tidigare i höstas.

Vi behöver skötselområdenas hjälp att slänga detta i containern.

Containern står mellan en garagelänga och Länga K (Älgstigen 13-25). Det går även bra att slänga annat ris/sly/grenar där men efter att rishögarna är borta.

Arbete på parkeringsplats på Rådjursstigen 26/7-28/7

Styrelsen kommer att utföra arbete 26/7-28/7 på parkeringsplatsen (vid vändplan) på Rådjursstigen.

Under denna tid kommer det att råda parkeringsförbud på denna parkering då det kommer att röjas sly och målas parkeringsrutor.

Parkerade bilar behöver flyttas under söndagen för att arbetena ska kunna utföras.

 

Styrelsen

Vårstädning 24-25/4

Årets vårstädning kommer att äga rum 24-25/4.

Containrar har beställts och kommer att stå på sedvanlig plats.

Kontaktombuden har fått karta över respektive skötselområde.

Det kommer inte att bli något kontaktombudsmöte i år. Därför behöver längorna skriftligen på enklaste sätt lämna önskemål för 2021/2022 till ordförande.

Skrivelser till årsmöte 2021

Styrelsen har beslutat att årsmötet för 2021 kommer att hållas 10 februari kl 18:30.

Skrivelser (förslag) från ni boende (delägare) skall vara styrelsen tillhanda senast 2/12.

Detta för att styrelsen skall kunna förbereda skrivelserna inför årsmötet.

Skrivelser lämnas till ordförande  brevlådan på Hjortstigen 30 eller mejl till ordforande@norrtorn.se

Styrelsen

Höststädning 2020

Årets höststädning sker 14-15/11.

Tänk på att bara slänga löv och ris i containrarna. Större ris och grenar läggs i sist.

Har ni några frågor om detta få kontakta ordförande eller skötselombuden.