Halkolycka på Älgstigen

Den 7/1 så inträffade en halkolycka i vårt område. Det var på gångvägen över lilla backen ner mot Älgstigen 30. Det var en lång isfläck i kanten på asfalten. Där är nu sandat. Styrelsen har kontaktat entreprenören om det inträffade.

Styrelsen vill dock uppmana de boende om att upptäcks det osandade isfläckar så ber vi er att utnyttja de sandningslådor som finns för att lägga på sand på upptäckta platser.

Styrelsen uppmanar också de boende att gå i mitten på de vägar och gångvägar som finns i området. Styrelsen är väl medveten om att de maskiner som används för snöröjning/halkbekämpning är stora och en del ytor i vårt område är trånga och åtkomligheten för dessa maskiner inte är optimal.