Genomfört kontaktombudsmöte 9/4

Styrelsen genomförde 9/4 sedvanligt möte med kontaktombuden. Det var ett välbesökt möte vilket styrelsen är tacksamma för. Det som hände på möte var följande:

  • Styrelsen gick igenom årets aktiviteter
  • Styrelsen redovisade status på aktiviteter från föregående möte
  • Kontaktombuden lämnade in önskemål för 2024/2025
  • Styrelsen lämnade information om olika projekt. Bland annat Belysning, Vatten/Avlopp, Skötselplanen
  • Styrelsen kunde äntligen lämna ut stöddokumenten från skötselplanen till kontaktombuden.

Mötet diskuterades dessutom en hel del om biltrafik och det kom även frågor om laddning av elbilar.

MVH
Styrelsen