Grävarbete på Älgstigen avslutade

Grävarbetet för byte av Spill- och Dagvattenledningar på Älgstigen är nu klart. Det enda som återstår är asfaltering som kommer att utföras senare. Marken behöver sätta sig lite. Tanken är att asfaltera i mitten av november.