Tips på läsning: Samfälligheterna.se

För den som är intresserad eller nyfiken på hur det är att jobba i en samfällighetsstyrelse, eller bara vill veta mer om vad det innebär att vara medlem i en samfällighet, finns en websida just för detta: https://samfalligheterna.se/

Här kan man läsa om vilka utmaningar och förutsättningar som gäller för samfälligheter, samt tips på lösningar och hur arbetet kan utföras.

De har även en E-tidning och ett nyhetsbrev som är mycket intressant och tar upp aktuella frågor, t.ex. införandet av MOMS för alla Sveriges samfälligheter.