Blandad information

Styrelsen har under kvällen (23/11) haft styrelsemöte och vill på detta sätt informera om några aktuella beslut som tagits och arbeten som pågår.

1
Styrelsen har följt upp det beslut som togs på föreningsstämman om brandskydd. Ett par referenser har kontrollerats för den firma som offererat att utreda brandskyddet. Styrelsen har utvärderat vad referenserna framfört och tagit beslutet att gå vidare med att beställa utredningen enligt offerten.

2
Årsmötet 2024 flyttas till nytt datum. Det nya datumet för årsmötet är 27 februari.

3
Styrelsen kommer att kalla till ett medlemsmöte (informationsmöte) den 31 januari för att presentera det arbete som pågår för att planera och genomföra stora renoveringsarbeten. Då dessa medför avsevärda kostnader anser styrelsen att det är lämpligt att presentera detta på ett separat möte, där även diskussioner kan föras, för att inte belasta årsmötet. Även information att föreningen numera är skyldig att redovisa moms kommer att ske på detta möte.

4
Valberedningen har påbörjat sitt arbete inför årsmötet 2024. Den som önskar engagera sig får gärna höra av sig till någon i valberedningen innan årets slut.

5
Ett intensivt arbete pågår med att uppdatera underhålls- och förnyelseplanerna, främst för V/A-, Asfalts- och Belysnings-fonderna. Detta ska vara klart innan medlemsmötet i januari.

6
Julgranar ska beställas snarast och placeras på sedvanliga platser.

Övrigt:

Styrelsen har sedan tidigare beslutat att tända upp alla lampor i området igen. Om man hittar en lampa som inte lyser så felanmäl gärna detta genom länken/formuläret överst på hemsidan. Lamporna släcks dock fortfarande automatiskt ett par timmar mitt på natten.

Asfaltering på Älgstigen kommer att ske inom de närmaste dagarna.

Tänk på att skrivelser till årsmötet ska ha inkommit till styrelsen senast 31 december 2023 för att tas upp 2024.