Höststädning 2023

Styrelsen vill informera att den sedvanliga höststädningen i år äger rum den 11-12 november.

Containers kommer finnas på plats redan den 8 november. Tänkt på att löv ska läggas först i containrarna, och ris och grenar ska läggas i sist (dvs tidigast på söndagen).

Det kan finnas en del mindre rishögar kvar på olika områden, dessa behöver längorna också ta hand om. De stora högarna ska dock redan vara hämtade av åkerifirma.

Det kommer även finnas en hyrd lövblås från och med den 10 nov för den som vill prova en sådan, denna kan lånas hos skötselombud Berth Nilsson.