Författare: MarcusM

Gunghäst

Nu är gunghästen tillbaka på lilla lekplatsen efter vintervila och renovering!  Det är Greta, 11 år, som designat och målat den glada hästen. På bilden fick hennes farfar Berth (skötselombud) vara med – han har tvättat penslar och assisterat. Grannen Tanya (ledamot) har slipat, grundmålat och ordnat en ny svans.

Den andra gunghästen som stått på stora lekplatsen har tyvärr förstörts i skadegörelse. Vi ska se om den går att laga, och om den ev ska stå på lilla lekplatsen efter det.

 

Biltrafik

Vi vill uppmärksamma och påminna samtliga medlemmar om de trafikregler som gäller i vårat område.

 

Hela Älgstigen är av typen Gångfartsområde. Detta är skyltat vid båda infarterna, och innebär att ett fordon får framföras i samma hastighet som man går, dvs ca 5-7 km/h.

Speciellt har det noterats höga hastigheter i backen ner mellan Älgstigen 16 och 14 och vidare förbi stora lekplatsen.

Vänligen ta det lugnt med bilen. Upplys era ev besökande om detta också.

 

På Hjortstigen och Rådjursstigen är det skyltat med 10 km/h, vänligen respektera även detta.

 

Hastigheten är satt för att minimera risken för olyckor, framförallt har vi många barn som rör sig i området.

 

Ser vi inte en skärpning av bilförarna kan det bli aktuellt med andra åtgärder, som t.ex. farthinder, låsta grindar, betongsuggor och avspärrningar för att begränsa och dämpa trafik och hastigheter. Det kan också leda till att postlådorna behöver flyttas ut till stora vägen. Detta vill vi såklart slippa, då det både är dyra investeringar för föreningens medlemmar, och försämrar bekvämligheterna.

Hjälps åt att påminna varandra om att ta det lugnt i området, det vinner vi alla på!

Telia fiber, ny router

Styrelsen har under dagen varit i kontakt med Telia angående de utskick som gjorts under den senaste månaden. Utskicken från Telia har aviserat att hastigheten på bredband kommer att höjas och i samband med detta behöver man (sannolikt) en ny router för att kunna nyttja den nya hastigheten.

De boende som fått information om att de får höjd hastighet och behöver en ny router ska ringa till Telia på 020-202070 och be att få en ny router kostnadsfritt.

Samma telefonnummer kan även användas för andra serviceärenden som avser fiber-installationen (TV/internet) för föreningens medlemmar.

Telia Fiber

Styrelsen har fått frågor om utskick från Telia angående höjning av bredbandshastighet.

Vid kontakt med Telia har olika boende fått olika svar angående byte av router.

Vi undersöker vad som ska gälla och återkopplar vilka besked vi får. Telia återkommer preliminärt 11 april.

 

Snöskador på fridlyst tall

I november när det kom mycket blötsnö skadades många träd i området, även den stora fridlysta tallen som står mellan länga E och H.

Under veckan har Länsstyrelsen varit på plats och inspekterat tallen. De kommer att lämna förslag på åtgärder under våren.
Preliminärt kan det bli aktuellt med en del gallring runtomkring, och nedtagning av närstående träd.

(Bild nedan tagen i december)

Ny koddosa på Rådjursstigens garage

Under veckan har den trasiga koddosan på Ga7/Ga8 (Rådjursstigen) bytts ut.

Koderna ska vara oförändrade, testa gärna att det fungerar som förväntat.

En av portarna (Ga7:3) har inte synkats med den nya dosan ännu, kommer att åtgärdas så snart som möjligt.

MVH

Styrelsen och Skötselombuden

Årets aktiviteter 2023

Styrelsen har under måndagen haft säsongens första styrelsemöte (sedan årsmötet).

Bland annat har vi satt datum för årets aktiviteter:

Sand-sopning 1-2 april (upptagning med maskin sker veckan efter detta).

Vårstädning 22-23 april.

Höststädning 11-12 november.

Årsmöte 7 februari 2024.

Dessutom blir årets kontaktombudsmöte 3 april (förutsatt att möteslokalen är ledig för bokning då).

Utskick om arbetsdagar görs till respektive längas kontaktombud, som för budskapet vidare inom den egna längan.

 

Vidare har styrelsen planerat in ytterligare sju styrelsemöten under 2023, ungefär en gång per månad, med uppehåll för sommarsemester. Har man som medlem frågor, funderingar eller förslag som man vill lyfta till styrelsen går detta bra att skicka in till ordforande@norrtorn.se så återkopplar vi inom ca en månad.

Årlig besiktning av området är planerat till den 9 maj, är det något speciellt man vill att styrelsen tittar extra noggrant på så meddela oss på ordforande@norrtorn.se

Kallelse till årsmötet 2023

Årsmötet hålls den 8 februari, kl 18:30.
Platsen är samma som användes innan pandemin, dvs Riksbyggens samlingslokal, Norrbackavägen 8 (ingång på gaveln, källartrappan).

Kallelse och dagordning har delats ut till samtliga hushåll, fullständig presentation finns här:

Presentation årsmöte 2023

OBS: Filen är uppdaterad och innehåller nu valberedningens förslag.

Varmt välkomna !

/Styrelsen

Belysning och elpriser

Som tidigare informerat påbörjade styrelsen ett test med att släcka ner ungefär varannan lampa i området i syfte att skaffa sig underlag för hur vi ska kunna spara pengar genom lägre elförbrukning under kommande vinter när elpriserna befaras bli onormalt höga. Testet var till en början tänkt att bara pågå en kortare period, men sedan dess har flera myndigheter informerat om att alla i Sverige måste hjälpas åt att spara el (bland annat MSB, Energimyndigheten och Oskarshamns kommun).

Styrelsen har därför valt att göra aktuell nedsläckning permanent, så länge rekommendationerna kvarstår och elpriserna befaras bli höga. Mindre justeringar kan bli aktuella.

Vi sparar drygt 40% el genom den nedsläckning vi har nu. Beroende på vad elpriset blir finns mycket pengar att spara för föreningen. Vid ett elspotpris på t.ex. 4kr/kWh kan besparingen bli närmare 10 000 kr för perioden november-februari.

Styrelsen fortsätter att bevaka frågan och anpassa oss efter myndigheternas rekommendationer.

Med vänlig hälsning
STYRELSEN