Författare: MarcusM

Blandad information

Styrelsen har under kvällen (23/11) haft styrelsemöte och vill på detta sätt informera om några aktuella beslut som tagits och arbeten som pågår.

1
Styrelsen har följt upp det beslut som togs på föreningsstämman om brandskydd. Ett par referenser har kontrollerats för den firma som offererat att utreda brandskyddet. Styrelsen har utvärderat vad referenserna framfört och tagit beslutet att gå vidare med att beställa utredningen enligt offerten.

2
Årsmötet 2024 flyttas till nytt datum. Det nya datumet för årsmötet är 27 februari.

3
Styrelsen kommer att kalla till ett medlemsmöte (informationsmöte) den 31 januari för att presentera det arbete som pågår för att planera och genomföra stora renoveringsarbeten. Då dessa medför avsevärda kostnader anser styrelsen att det är lämpligt att presentera detta på ett separat möte, där även diskussioner kan föras, för att inte belasta årsmötet. Även information att föreningen numera är skyldig att redovisa moms kommer att ske på detta möte.

4
Valberedningen har påbörjat sitt arbete inför årsmötet 2024. Den som önskar engagera sig får gärna höra av sig till någon i valberedningen innan årets slut.

5
Ett intensivt arbete pågår med att uppdatera underhålls- och förnyelseplanerna, främst för V/A-, Asfalts- och Belysnings-fonderna. Detta ska vara klart innan medlemsmötet i januari.

6
Julgranar ska beställas snarast och placeras på sedvanliga platser.

Övrigt:

Styrelsen har sedan tidigare beslutat att tända upp alla lampor i området igen. Om man hittar en lampa som inte lyser så felanmäl gärna detta genom länken/formuläret överst på hemsidan. Lamporna släcks dock fortfarande automatiskt ett par timmar mitt på natten.

Asfaltering på Älgstigen kommer att ske inom de närmaste dagarna.

Tänk på att skrivelser till årsmötet ska ha inkommit till styrelsen senast 31 december 2023 för att tas upp 2024.

Höststädning 2023

Styrelsen vill informera att den sedvanliga höststädningen i år äger rum den 11-12 november.

Containers kommer finnas på plats redan den 8 november. Tänkt på att löv ska läggas först i containrarna, och ris och grenar ska läggas i sist (dvs tidigast på söndagen).

Det kan finnas en del mindre rishögar kvar på olika områden, dessa behöver längorna också ta hand om. De stora högarna ska dock redan vara hämtade av åkerifirma.

Det kommer även finnas en hyrd lövblås från och med den 10 nov för den som vill prova en sådan, denna kan lånas hos skötselombud Berth Nilsson.

Tips på läsning: Samfälligheterna.se

För den som är intresserad eller nyfiken på hur det är att jobba i en samfällighetsstyrelse, eller bara vill veta mer om vad det innebär att vara medlem i en samfällighet, finns en websida just för detta: https://samfalligheterna.se/

Här kan man läsa om vilka utmaningar och förutsättningar som gäller för samfälligheter, samt tips på lösningar och hur arbetet kan utföras.

De har även en E-tidning och ett nyhetsbrev som är mycket intressant och tar upp aktuella frågor, t.ex. införandet av MOMS för alla Sveriges samfälligheter.

 

Uppdatering av medlemmars kontaktuppgifter

Föreningen (styrelsen) behöver upprätta och uppdatera en förteckning över alla medlemmar (boenden) i föreningen, en så kallad medlemsmatrikel.

Detta har skett vid ett par tillfällen, men det är nu många år sedan senast, och nu behöver matrikeln uppdateras med nyinflyttade eller boende med nya uppgifter.

Det kommer snart ett utskick om detta, men redan nu finns möjligheten att registrera dina uppgifter digitalt via ett nytt formulär här på hemsidan.

Klicka på menyn ”Medlemmar” och därefter ”Uppdatera mina kontaktuppgifter”, eller använd denna direktlänk.

 

Ärendet har aktualiserats av branden och nödvändigheten att kunna få kontakt med medlemmarna i en brådskande situation.

Avbrott i TV/internet 5 september

Telia har meddelat att det kommer ske ett kortare avbrott i fiber-uppkopplingen i samband med internt underhåll i Telias centrala system.

Avbrottet kommer att ske någon gång mellan kl 8-17 den 5 september, avbrottet beräknas vara mellan 10 och 30 minuter.

Boendes tjänster ska fungera igen automatiskt efter avbrottet, men skulle problem uppstå rekommenderas att man startar om sin tekniska utrustning. Skulle inte det hjälpa kontaktar man Telia på 020-202070.

 

Brand på Hjortstigen

Under söndagskvällen har det brunnit i flera hus i Länga C på Hjortstigen. Lyckligtvis har inga personer kommit till skada, men det är såklart oerhört sorgligt för de drabbade.

Styrelsen kommer att bevaka händelseutvecklingen med alla praktiska detaljer som kan behöva följas upp. Ärenden kommer att upprättas både hos försäkringsbolaget och Telia, ifall det visar sig att någon av föreningens utrustning/delar behöver åtgärdas längre fram. Har man t.ex. problem med TV/Fiber i längan så meddela detta till styrelsen.

Styrelsen vill även uppmärksamma alla grannar och närboende som omedelbart ryckte ut med brandsläckare, larmade SOS och fick ut boende och sedan på många olika sätt bistod under söndagskvällens brand i vårt område.

Grannsamverkan då det verkligen gäller – Stort tack till alla.

Styrelsen

 

 

Garageunderhåll 2023

Nu är det dags för det årliga garageunderhållet. Information har delats ut till samtliga hushåll med fristående garage. Samma information finns även här: Infobrev garageunderhåll 2023

Tänk på att detta är viktigt, för att undvika onödiga reparationer i framtiden.

Passa även på att tvätta bort alger och annan smuts från garageporten.

Efter utfört arbete meddelas detta genom att klicka på ”Felanmälan” här på hemsidan och därefter välja kategori ”Genomfört garageunderhåll”.

 

Skötselplan och grönområden

Under den senaste veckan har Tanya och Marcus besiktat alla grönområden utifrån skötselplanen, och uppdaterat planen med de förändringar som skett de senaste två åren. T.ex. skadades många träd under höstens snöoväder, men vi noterar också att det finns god växtkraft i buskar och träd över hela området. Träd och buskar som vuxit upp spontant klarar sig ofta mycket bra utan underhåll (jämfört med planterade växter som inledningsvis måste vattnas) och dessa är mycket värdefulla att vårda som ersättare för gamla stora träd.

Under denna vecka påbörjas arbeten med grönområdena utifrån den uppdaterade planen, vilket kommer resultera i ett antal rishögar. Styrelsen ber om tålamod med dessa högar under arbetets gång. Vi återkommer med mer info om dessa längre fram under sommaren.

I området runt den fridlysta tallen (mellan länga H och E) kommer inget arbete att ske under sommaren. Under hösten kommer Länsstyrelsen med arborister och besiktar området och först därefter kan skötselplanen uppdateras/tas fram för det området.