Archive for MarcusM

Årsmöteshandlingar 2019

Som tidigare informerats kommer de fullständiga årsmöteshandlingarna finnas tillgängliga här på hemsidan, medan endast tid, plats och dagordning delas ut på papper.

Länk till handlingarna finns här: LÄNK Årsmöteshandlingar 2019

Dessutom har protokollet från föreningsstämman i december lagts till på sidan ”Protokoll”.

Datum för årsmöte 2019

Årets årsmöte kommer att hållas den 12 februari (uppdaterat). Nytt för i år är att en tunnare kallelse kommer att delas ut i de boendes brevlådor, innehållande datum, tid och plats, samt dagordning.

Resten av kallelsen kommer att finnas här på hemsidan som PDF. Utskrift är därmed valfritt för var och en. Kallelsen kommer att finnas tillgänglig senast två veckor före årsmötet.

Resultat från medlemsstämman

Protokoll från medlemsstämman kommer att läggas upp här på hemsidan när det är klart och justerat. Vi kan dock redan nu meddela resultatet från mötet för dom som inte var närvarande:

Stämman beslutade att genomföra byte av takreglar, nytt plåttak, nya motordrivna portar (för alla), samt nya hängrännor.
Stämman beslutade att inte renovera el-systemet eller byta panelen på baksidan. Däremot kommer nya eluttag att dras fram för portarnas motorer.

Styrelsen kommer nu att gå vidare med dessa beslut för genomförande under 2019.

Extra medlemsstämma 4 dec

Under dagen har kallelse delats ut till samtliga boende med fristående garage. Övriga finner kallelsen som PDF här: Garage dagordning Extrastämma 2018.

Infomötet – Presentationen

I länken nedan finns den presentation som visades på gårdagens infomöte.
Garage dagordning infomöte 2018-10-23

Styrelsen går nu vidare genom att beakta dom synpunkter och förslag som inkom, och genom att samla in de sista prisuppgifterna som inte hunnit fram till gårdagens möte.

Målet är att hålla beslutsmöte under slutet av november, kallelse kommer.

Välkomstskylt

Den tredje välkomstskylten är nu på plats vid vattentornet.
MVH
Johan och Marcus

Höststädning 2018

Sedvanlig städdag blir i år helgen den 17-18 november.

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse har nu delats ut till samtliga boende angående den extra föreningsstämma som planerats in 23 oktober.

Denna länk innehåller kallelsen som PDF.

Planen är att genomföra en stor renovering av de fristående garagen under 2019.

Farthinder

Som tidigare informerat testar vi nu en ny enklare typ av farthinder. Planen är att plankan ska tas bort i början på vintern när det kan tänkas komma snö.
Om testet går bra kan fler farthinder av samma typ komma att placeras ut till våren.

Extra föreningsstämma

Styrelsen planerar att hålla en extra föreningsstämma (extra årsmöte) den 23 oktober.
Mer information och kallelse kommer inom några veckor.

Anledningen till mötet är att styrelsen planerar en stor renovering av de fristående garagen under 2019.