Archive for MarcusM

El-arbeten har påbörjats

Som de flesta säkert märkt har det varit väldigt mörkt i vårat område, vilket beror på trasiga elkablar någonstans mellan Hjortstigen och Älgstigen. Arbete är nu igång för att lokalisera och åtgärda felet. I samband med detta påbörjas också ett arbete med att utöka belysningen med en stolpe på Älgstigen, samt två stolpar vid stora lekplatsen.

Återlämning av garage (del2)

Nu kan garagen på Rådjursstigen och Hjortstigen lämnas tillbaka.

Återlämning kommer att ske kl 18:00 på onsdag (24/7). Vi samlas vid garagen på Hjortstigen.

Även de som inte hämtat sina garage på Älgstigen kan göra det vid detta tillfället.

Mer om garagen

Nödöppningslåsen kommer att justeras så att de fungerar som avsett. Garagen på Hjortstigen och Rådjursstigen är snart klara för återlämning, håll utkik i brevlådan och här på hemsidan för tid och datum.

Securitas parkeringsövervakning kommer att återupptas, vilket betyder att det är dom vanliga reglerna som åter gäller. Tänk på att det inte längre är tillåtet att stå parkerade på gräsytor runt om i området.

Återlämning av garage (Älgstigen)

Nu har det äntligen blivit dags att dela ut garageplatserna på Älgstigen!

Detta kommer att ske torsdagen 11/7 kl 19:00.

Vi samlas vid TV-boden (gaveln på garage Ga3).

Kan du inte vid denna tid så hör av dig till styrelsen.

Rådjursstigen och Hjortstigen kan förhoppningsvis lämnas tillbaka om någon vecka.

Elfel på belysningen

Under förra året uppstod ett elfel i ledningarna som tillhör belysningen på Älgstigen. Felet åtgärdades tillfälligt genom en omkoppling, men felet har nu under sommaren förvärrats. Styrelsen har kontaktat SSE som kommer att åtgärda felet, dock först efter semestern.

I samband med detta kommer även ny belysning sättas upp vid stora lekplatsen (bollplanen) samt ett par andra ställen.

Uppdatering om garagen

Vi får många frågor om hur det går med garagen, och om det är färdigt snart. Det är helt förståeligt, och en befogad fråga. Tyvärr har arbeten dragit ut på tiden. Som man kan se så är det nästan klart, men några av våra entreprenörer har svårt att gå i mål. Vi i styrelsen hoppas precis som ni boende att det snart ska bli klart.

Glad midsommar

Styrelsen önskar alla boende en glad midsommar!

Vad gäller garagerenoveringen har några arbeten avslutats, men tyvärr har en del problem och förseningar gjort att vi ännu inte är riktigt redo att lämna tillbaka platserna.

Securitas parkeringsövervakning kommer att fortsätta göra uppehåll tills garagen på Älgstigen kan lämnas tillbaka.

Vi har dessutom satt upp ett antal farthinder i området.

Det avbrott som skedde förra fredagen på TV och internet berodde på ett strömavbrott i TV-boden med koppling till garagerenoveringen. När renoveringen är över bör allt återgå till det normala igen.

Renoveringen rullar på

Garagerenoveringen går nu in i sin fjärde vecka. Arbete kommer att påbörjas på Hjortstigen och Rådjursstigen inom kort, medan det ska färdigställas på Älgstigen.

Vi ligger några dagar efter tidplanen, men vi hoppas att snart kunna börja dela ut färdigställda garageplatser.

Under tiden Hjortstigens garage renoveras kommer gräsklippare mm att finnas i den stora containern som ställts bredvid. Så att området kan skötas som vanligt.

Renoveringen har börjat !

Först ut är Ga2 och Ga3, men redan nästa vecka påbörjas Ga1 och Ga4 på Älgstigen.

Nytt räcke vid Hjortstigen

Under helgen har våra skötselombud satt upp ett räcke vid trappen mellan Hjortstigen och Folkhögskolan, mycket fint!