Archive for MarcusM

Infomötet – Presentationen

I länken nedan finns den presentation som visades på gårdagens infomöte.
Garage dagordning infomöte 2018-10-23

Styrelsen går nu vidare genom att beakta dom synpunkter och förslag som inkom, och genom att samla in de sista prisuppgifterna som inte hunnit fram till gårdagens möte.

Målet är att hålla beslutsmöte under slutet av november, kallelse kommer.

Välkomstskylt

Den tredje välkomstskylten är nu på plats vid vattentornet.
MVH
Johan och Marcus

Höststädning 2018

Sedvanlig städdag blir i år helgen den 17-18 november.

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse har nu delats ut till samtliga boende angående den extra föreningsstämma som planerats in 23 oktober.

Denna länk innehåller kallelsen som PDF.

Planen är att genomföra en stor renovering av de fristående garagen under 2019.

Farthinder

Som tidigare informerat testar vi nu en ny enklare typ av farthinder. Planen är att plankan ska tas bort i början på vintern när det kan tänkas komma snö.
Om testet går bra kan fler farthinder av samma typ komma att placeras ut till våren.

Extra föreningsstämma

Styrelsen planerar att hålla en extra föreningsstämma (extra årsmöte) den 23 oktober.
Mer information och kallelse kommer inom några veckor.

Anledningen till mötet är att styrelsen planerar en stor renovering av de fristående garagen under 2019.

Trappa från Hjortstigen är klar

Den nya trappan från Hjortstigen mot folkhögskolan är nu färdigställd. Även kantstenen vid Hjortstigens garage har åtgärdats.

Renovering parkeringsplatser, klart

Under fredagen byttes brädorna på Älgstigens centrala parkeringsplats ut mot nya. Målning av vita linjer kommer senare, tills vidare gäller stolparna som avgränsning för respektive plats.

Stubbfräsning

Styrelsen har beslutat att beställa stubbfräsning i området. Ett drygt tjugotal stubbar kommer att tas bort. På grund av brandrisken är det dock inte bestämt när arbetet ska utföras, detta kommer att beslutas i samråd med leverantören för fräsningen.

Renovering parkeringsplatser

Under fredagen (20 juli) planerar styrelsen att börja byta ut brädor/”staket” (där vita markeringarna sitter) på Älgstigens mittersta parkeringsplatser.

Inför detta, och medan det pågår, vore det tacksamt om boende i första hand parkerar i garagen eller på de parkeringsplatser som inte har bräda (där det är målat direkt på marken).

I andra hand se till att parkera med en meters avstånd till märkbrädorna, så att arbetet ändå kan utföras.