Archive for MarcusM

Trappa från Hjortstigen är klar

Den nya trappan från Hjortstigen mot folkhögskolan är nu färdigställd. Även kantstenen vid Hjortstigens garage har åtgärdats.

Renovering parkeringsplatser, klart

Under fredagen byttes brädorna på Älgstigens centrala parkeringsplats ut mot nya. Målning av vita linjer kommer senare, tills vidare gäller stolparna som avgränsning för respektive plats.

Stubbfräsning

Styrelsen har beslutat att beställa stubbfräsning i området. Ett drygt tjugotal stubbar kommer att tas bort. På grund av brandrisken är det dock inte bestämt när arbetet ska utföras, detta kommer att beslutas i samråd med leverantören för fräsningen.

Renovering parkeringsplatser

Under fredagen (20 juli) planerar styrelsen att börja byta ut brädor/”staket” (där vita markeringarna sitter) på Älgstigens mittersta parkeringsplatser.

Inför detta, och medan det pågår, vore det tacksamt om boende i första hand parkerar i garagen eller på de parkeringsplatser som inte har bräda (där det är målat direkt på marken).

I andra hand se till att parkera med en meters avstånd till märkbrädorna, så att arbetet ändå kan utföras.

Jordhög på Älgstigen

Efter vårens städdag blev det en hel del jord över. Alla boende som vill ha till sina egna tomter är välkomna att hämta från högen vid Älgstigens parkering.

Garage plan

Styrelsen jobbar nu aktivt med att ta fram en plan för de fristående garagens framtid. Ett extrainsatt styrelsemöte är planerat före midsommar, med målet att ta fram underlag för ett medlemsmöte under hösten där beslut ska tas om hur vi ska gå vidare. Mer information kommer framöver.

Problem med belysningen

Det är för närvarande (24 april) problem med belysningen i delar av området. Elektriker kommer att tillkallas så fort som möjligt.

Protokoll 2018

Nu finns årsmötesprotokollet tillgängligt under rubriken ”Protokoll” överst på hemsidan.
Även aktuell styrelse och kontaktombud för 2018 och valberedning för 2019 har uppdaterats på respektive sida.

Hackad hemsida

Som ni kanske märkt har vi de senaste veckorna haft problem med att vår hemsida attackerats av hackare. Sidan har dels varit otillgänglig, men också publicerat spam. Förhoppningsvis är detta nu åtgärdat, tiden får utvisa…