Archive for MarcusM

Info Garagerenovering 2

När de fristående garagen renoveras 2019 kommer samtliga platser få en ny garageport som drivs med en elmotor. Till varje port/motor ingår en handsändare.

Det finns möjlighet för den boende att köpa till extra handsändare utöver den som ingår. Om extra handsändare beställs i förväg så erhålls dessa till ett rabatterat pris på 300 kr/st. (De kan också köpas till i efterhand men kostar då ca 500 kr/st.)

Vänligen fyll i utdelad lapp om din fastighet önskar köpa till extra handsändare, och lämna lappen på Älgstigen 33.

Lappen ska lämnas in senast 2019-04-04. Ingen påminnelse kommer att delas ut om detta. Vill man endast ha den handsändare som ingår behöver man inte lämna in lappen. Beställningen är bindande.

Info Garagerenovering 1

Styrelsen har nu träffat samtliga entreprenörer på ett uppstartsmöte och vill härmed dela med oss av planeringen.

Renovering av garagen kommer att genomföras under maj och juni. Detaljerade tidplaner kommer att delges närmare byggstart. Under de ca 7 veckor som renoveringen totalt tar kommer varje garagelänga vara avspärrad under ca 3 veckor, det kommer alltså att pågå arbeten på flera längor samtidigt. Målet är att allt ska vara avslutat till midsommar.

Senast en vecka innan arbetet påbörjas ska respektive boende ha tömt sin garageplats och lämnat en nyckel till styrelsen. Vi rekommenderar att man börjar planera för tömningen redan nu.

När arbetet är klart kommer man istället för nyckeln få tillbaka en handsändare och en kod till sin garageplats.

Under byggtiden kommer Securitas parkeringsövervakning att göra uppehåll. Tidvis kommer delar av området att spärras av, då det räknas som byggarbetsplats.

Årsmöteshandlingar 2019

Som tidigare informerats kommer de fullständiga årsmöteshandlingarna finnas tillgängliga här på hemsidan, medan endast tid, plats och dagordning delas ut på papper.

Länk till handlingarna finns här: LÄNK Årsmöteshandlingar 2019

Dessutom har protokollet från föreningsstämman i december lagts till på sidan ”Protokoll”.

Datum för årsmöte 2019

Årets årsmöte kommer att hållas den 12 februari (uppdaterat). Nytt för i år är att en tunnare kallelse kommer att delas ut i de boendes brevlådor, innehållande datum, tid och plats, samt dagordning.

Resten av kallelsen kommer att finnas här på hemsidan som PDF. Utskrift är därmed valfritt för var och en. Kallelsen kommer att finnas tillgänglig senast två veckor före årsmötet.

Resultat från medlemsstämman

Protokoll från medlemsstämman kommer att läggas upp här på hemsidan när det är klart och justerat. Vi kan dock redan nu meddela resultatet från mötet för dom som inte var närvarande:

Stämman beslutade att genomföra byte av takreglar, nytt plåttak, nya motordrivna portar (för alla), samt nya hängrännor.
Stämman beslutade att inte renovera el-systemet eller byta panelen på baksidan. Däremot kommer nya eluttag att dras fram för portarnas motorer.

Styrelsen kommer nu att gå vidare med dessa beslut för genomförande under 2019.

Extra medlemsstämma 4 dec

Under dagen har kallelse delats ut till samtliga boende med fristående garage. Övriga finner kallelsen som PDF här: Garage dagordning Extrastämma 2018.

Infomötet – Presentationen

I länken nedan finns den presentation som visades på gårdagens infomöte.
Garage dagordning infomöte 2018-10-23

Styrelsen går nu vidare genom att beakta dom synpunkter och förslag som inkom, och genom att samla in de sista prisuppgifterna som inte hunnit fram till gårdagens möte.

Målet är att hålla beslutsmöte under slutet av november, kallelse kommer.

Välkomstskylt

Den tredje välkomstskylten är nu på plats vid vattentornet.
MVH
Johan och Marcus

Höststädning 2018

Sedvanlig städdag blir i år helgen den 17-18 november.

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse har nu delats ut till samtliga boende angående den extra föreningsstämma som planerats in 23 oktober.

Denna länk innehåller kallelsen som PDF.

Planen är att genomföra en stor renovering av de fristående garagen under 2019.