Förnyad sandsopning på vårstädningen

Styrelsen har under  veckan fått upprepade klagomål på sandupptagningen, och även sett detta själva. Kontakt har skett upprepade gånger under veckan med entreprenören.

Under gårdagen (torsdag) hölls ett extra styrelsemöte där bland annat problemet med gruset togs upp. Vidare har under morgonen (fredag) förnyad kontakt tagits med arbetsledaren och utföraren av sandupptagningen.

Tyvärr har maskinen varit felinställd under hela arbetet och stora mängder grus har spridits till ytor där det tidigare varit sopat. Maskinen har dessutom inte varit anpassad för de mängder av grus som finns på våra ytor.

Tyvärr är den enda lösningen att sandsopningen delvis måste göras om. En annan större maskin kommer sedan (förhoppningsvis) nästa vecka för att ta upp gruset från vägarna.

Främst gäller detta längorna på Älgstigen. Under vårstädningen (nu till helgen) behöver längorna sopa ut sand/grus igen till asfalten. Lämna god marginal mot kantstenar, bilar, garageväggar och annat så att en större maskin kommer åt.

Längorna på Hjorstigen och Rådjursstigen ska däremot inte sopa ut gruset på asfalten, då resultatet där har blivit (något) bättre än på Älgstigen. Om det finns grus kvar på dessa gator så sopa istället ihop detta och lägg i den container som står uppställd på vändplanen där övrigt grus har deponerats.

Styrelsen beklagar detta och är lika upprörda som alla ni medlemmar som hört av er.

Alla behöver nu hjälpas åt och snygga till vårt område inför sommaren.