Vårstädning

Årets vårstädning är nära förestående nu till helgen (27-28 april).

Containrar är redan på plats på sedvanliga ställen, och som vanligt gäller att det är absolut förbjudet att slänga annat än trädgårdsavfall (löv, grenar) i dessa. Papp-säckar går bra att slänga i containern, men inte de av plast.

För de längor som behöver jord finns detta inköpt. Gräsmattejord (toppdress) finns på Älgstigens parkering. Planteringsjord, med/utan gödning, finns i Hjortstigens förråd. Det finns även (gräsmatte)gödsel i kornform, samt gräsfrön för de som behöver detta.

Tänk på att jorden är till för lagning och planteringar på föreningens område, inte för privat bruk.