Författare: Johan

Grävarbete på Älgstigen preliminärt V39-40

Styrelsen vill informera om det kommer att utföras grävjobb för att byta dåliga V/A-ledningar mellan Länga K (Älgstigen 13-25) och L (Älgstigen 27-39).

Dessa tider är än så länge preliminära och exakt tid kommer att meddelas länger fram.

Detta kommer att innebära begränsad framkomlighet (avspärrningar) och begränsningar vissa tider för Länga K och Länga L avseende Vatten och Avlopp.

Medlemsmöte under hösten avseende brandskydd

På grund av den brand vi hade i söndags har Räddningstjänsten hört av sig angående det arbete som gjorts avseende brandskydd.

Vi behöver ta nya tag med detta arbete. Detta kommer kräva tid och resurser av både styrelsen och alla boende.

Vi kommer att försöka kalla till ett medlemsmöte/informationsmöte för detta arbete under hösten.

Mer information kommer under hösten.

Styrelsen

Möte med Länsstyrelsen

17/4 hade styrelsen ett andra möte med representant från Länsstyrelsen på plats, om den fridlysta tallen och de åtgärder på skador som behöver göras efter blötsnön november 2022.

Vi passade på att låta honom titta på övriga önskemål som finns i detta område för att få in värdefulla synpunkter för bästa naturvård i detta skogsparti.

Dessutom tog vi en snabb runda i resten av samfälligheten för att få information om naturvärden som finns i hela vårt område. Vi kommer att ha vidare kontakt med Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen för att komplettera den skötselplan som styrelsen arbetar med.

Sandsopningen inställd

Denna vecka skulle GDL sopat upp sanden från vinterns halkbekämpning.

På grund av rådande väderförhållanden så är det flyttat till tisdag 11/4 efter samråd med GDL

Styrelsen

Kontaktombudsmöte 3/4

Måndagen 3/4 hade styrelsen möte med områdets kontaktombud. Det var ett välbesökt möte.

Under mötet samlade styrelsen in de synpunkter och önskemål som längorna har inför 2023/2024.

Styrelsen delgav kontaktombuden information om bland annat:
– Gatubelysning
– Reparationer Dag-/Spillvattensystem
– Åtgärder efter snöovädret november 2022
– Naturminnesträd på området
– Skötselplanen
– Telia Bredband

Dessutom diskuterades infrastruktur för elbilsladdning.

Styrelsen vill tacka kontaktombuden för givande diskussioner och synpunkter/önskemål som framkom under mötet.

Sandsopning i området 1-2/4

Idag har kallelse gått om om sandsopning i området.

Datumet är satt till 1-2/4. Det är kontaktombuden som meddelar tid och plats.

Kontaktombuden kommer samtidigt att passa på att samla in längornas önskemål för 2023/2024.

Påminner om att inte sopa ihop gruset/sanden till stora högar.

Entreprenör kommer att komma för maskinupptagning under vecka 14. Exakt dag är inte bestämd.

Tänk på att inte parkera på andra platser än därför avsedda.

/Styrelsen

Test av busslinje

Sedan 12:e december så har vi fått tillbaka busstrafik som test. Det är linje 710 Centrumlinjen som kommit tillbaka. Vår närmaste hållplats finns vid stora vändplan på Norrtornsvägen. Sedan finns det en hållplats vid Riksbyggen och en utanför HSB.

Det är tack vare styrelsen i HSB som drivit detta tillsammans med Riksbyggen och Samfälligheten som detta kommit till stånd. Vi hoppas att möjligheten att åka buss utnyttjas så att turen får vara kvar.

För aktuella priser så hänvisas till KLT.

Styrelsen

Extra container för ris och grenar

Nu har den extra containern kommit för rishögarna från styrelsens röjarbete tidigare i höstas.

Vi behöver skötselområdenas hjälp att slänga detta i containern.

Containern står mellan en garagelänga och Länga K (Älgstigen 13-25). Det går även bra att slänga annat ris/sly/grenar där men efter att rishögarna är borta.