Archive for Johan

Skrivelser till årsmöte 2021

Styrelsen har beslutat att årsmötet för 2021 kommer att hållas 10 februari kl 18:30.

Skrivelser (förslag) från ni boende (delägare) skall vara styrelsen tillhanda senast 2/12.

Detta för att styrelsen skall kunna förbereda skrivelserna inför årsmötet.

Skrivelser lämnas till ordförande  brevlådan på Hjortstigen 30 eller mejl till ordforande@norrtorn.se

Styrelsen

Höststädning 2020

Årets höststädning sker 14-15/11.

Tänk på att bara slänga löv och ris i containrarna. Större ris och grenar läggs i sist.

Har ni några frågor om detta få kontakta ordförande eller skötselombuden.

Datum för eljobb på garagen

Nu har vi fått datumet när byte av elskåpen på garagen på Älgstigen och Hjortstigen kommer att ske.

Strömmen kommer att brytas 16/6 mellan kl 08:00 till 16:00.

Påminner om att fiberanläggningen i TV-boden kommer att ligga nere. Detta innebär att inget internet, TV, telefoni via fiber kommer att ligga nere.

Likaså kommer portarna till garagen på Älgstigen att inte fungera.

Kurvsten

I helgen så hade styrelsen arbetsdag där vi la kurvsten i infarten till parkeringen på Älgstigen och i kurvan mellan Länga J och stora lekplatsen.

Renovering av gunghäst

Nu är gunghästen på lilla lekplatsen renoverad.

Den har fått ny färg och ny svans.

Renovering av basketkorgar

Nu är renoveringen av basketkorgarna klar.

De har målats och fått nya nät.

På bilden syns en av de glada målarna som varit med och renoverat.

 

Informationsmöte 22/1

Den 22/1 har styrelsen genomfört ett informationsmöte dit alla boende var välkomna.

Efter en kort fika så gick ordförande bland annat igenom:

  • Anläggningsbesluten
  • Stadgar
  • Underhålls- och förnyelsefondering

Under mötet kom ett par synpunkter upp som styrelsen har att jobba vidare med.

Styrelsen vill tacka de som kom för visat intresse.

Vi söker en sekreterare

Valberedningen har meddelat att de inte har hittat någon som kan tänka sig att bli ordinarie ledamot tillika sekreterare.

Är du intresserad så kontakta Johan Håkansson, Ordförande på 072-309 66 05.

Informationsmöte för boende 22/1

Är du sugen på att lära dig mer om samfälligheten och hur den styrs.

Den 22/1 kl 18:30 kommer styrelsen att hålla ett informationsmöte för alla boende.

Vi kommer bland annat att gå igenom anläggningsbeslut, stadgar, Underhålls- och förnyelsefonder med mera.

Vi möts i Riksbyggens samlingslokal på Norrbackavägen 8, ingång på gaveln.

Välkomna önskat styrelsen

Ändrat datum för årsmötet

På grund av en liten miss från Ordförande så har tiden ändrats från den 13:e februari till den 12:e februari.

Länk till handlingarna finns här: LÄNK Årsmöteshandlingar (uppdaterad)