Besök av Brand och Riskanalys 17/4

Styrelsen får besök av Brand och Riskanalys 17/4 då inventering av brandrisker kommer att ske.

Vi kommer att besöka ett antal fastigheter i området.

MVH
Styrelsen