Archive for Johan

Vårstädning avklarad

Nu har vårstädning genomförts i området av de boende under helgen V16.

Dessutom passade styrelsen på att slänga skräp från Tv-boden som städats.

Samtidigt köptes virke in till ny sandlåda som skall byggas till Lilla lekplatsen.

Styrelsen vill tacka för engagemanget från de som deltog.

Nya belysningsarmaturer

Nu är 2 nya armaturer monterade som ersättning för de gamla som satt på garaget på Älgstigen.

De nya armaturerna är har LED som ljuskälla.

Slutmontering av nya lekställningen

Nu är den nya lekställningen till lilla lekplatsen färdigmonterad och klar. Nu ska det bara fyllas upp med den sista sanden.

Så nu är det fritt fram för lek.

Arbetsdag på Lilla lekplatsen

Under lördagen 9/4 hade samfälligheten en arbetsdag på arbete med att gräva, montera och gjuta den nya lekutrustning som köpts in till Lilla lekplatsen.

Visst monteringsarbete är kvar.

Då de gjutna fundamenten behöver stela är det inte tillåtet att använda den riktigt än.

Styrelsen vill tacka de som deltog i arbetet.

Särskilt tack till Björn och Krister som ordnat arbetsmaskiner.

Sandupptagning vecka 14

Styrelsen vill informera, även på detta sätt, att sandupptagning kommer att ske i området med början vecka 14.

Det är Riksbyggens vaktmästare som kommer att utföra detta.

Se till att sopa ut gruset från gräsmattor, trottoarkanter med mera. Kontaktombuden samordnar detta inom sina respektive längor.

Parkering Älgstigen

Styrelsen vill på detta sätt informera om ändring i avtalet med Securitas på befintligt parkeringstillstånd.

Denna ändring gäller från 1 april 2016.

Det som gäller är följande:

Det kommer INTE att vara tillåtet för fordon registrerade på adress på Norrbackavägen att parkera på övervakad parkering på Älgstigen. Dessa fordon kommer att bötfällas, oavsett om parkeringstillstånd finns i fordonet eller ej.

Ny lekutrustning till lilla lekplatsen

Styrelsen har fattat beslut om att köpa in ny lekutrustning till lilla lekplatsen. Denna kommer att monteras under våren.

Här behöver styrelsen hjälp av de boende. Ju fler vi är desto enklare och snabbare kommer det att bli.

Styrelsen har upprätta en tidplan för detta.

160410

Plats för lekutrustning skall vara markerad och utgrävd.

160417

Montering av lekställning skall vara gjord. Gjutning skall vara gjord. Kallelse till samtliga boende skickas ut minst 1 vecka innan.

160422-24

Beställd sand på plats. Hjälp från andra längor under städdagen

Vårstädning 2016

Styrelsen har fattat beslut om att årets vårstädning sker 23-24/4

Behov av jord, gräsfrö med mera anmäls till skötselombuden.

Flak kommer att ställas på sedvanlig plats.

Övriga frågor eller behov kontakta skötselombuden eller styrelsen

Årsmöte 2016

Styrelsen har beslutat att årsmötet kommer att ske 2:e mars kl 18:30. Platsen blir Riksbyggens lokal.

 

Styrelsen hälsar alla boende välkomna

Höststädning

Hej

Då var det dags för årets höststädning.

Styrelsen har satt datumet till 14-15/11.

Väl mött

Styrelsen