Test av nya belysningsarmaturer på Hjortstigen

Som ett led i framtagande av nya armaturer för vår gatubelysning så testar styrelsen nya armaturer på Hjortstigen. Gå gärna och titta på dessa någon kväll och återkoppla till styrelsen. Armaturerna heter från vänster till höger: Athena, Helena och Opera.