Medlemsmöte under hösten avseende brandskydd

På grund av den brand vi hade i söndags har Räddningstjänsten hört av sig angående det arbete som gjorts avseende brandskydd.

Vi behöver ta nya tag med detta arbete. Detta kommer kräva tid och resurser av både styrelsen och alla boende.

Vi kommer att försöka kalla till ett medlemsmöte/informationsmöte för detta arbete under hösten.

Mer information kommer under hösten.

Styrelsen