Röjning och linjemålning parkering Rådjursstigen

Styrelsen och Skötselombuden har haft arbetsdag och röjt sly runt parkeringen samt målat parkeringsrutor.