Säkerhetshöjande åtgärder

Efter att flera boenden har hört av sig och bett om att säkerheten ska höjas i korsningen mellan Hjortstigen och gångvägen har två betongblock placerats i backen på gångvägen för att minska hastigheten för cyklande barn som närmar sig korsningen. Åtgärden kommer att utvärderas under de kommande månaderna.

Planen är att under de kommande dagarna måla betongblocken för att de ska synas bättre i mörker.

Vi vill dock påminna om att vårt område alltid kommer att ha lekande barn, och att det främst är vuxna (bilförare) som måste anpassa sin hastighet efter detta.