Kategori: Nyheter

Årets aktiviteter 2023

Styrelsen har under måndagen haft säsongens första styrelsemöte (sedan årsmötet).

Bland annat har vi satt datum för årets aktiviteter:

Sand-sopning 1-2 april (upptagning med maskin sker veckan efter detta).

Vårstädning 22-23 april.

Höststädning 11-12 november.

Årsmöte 7 februari 2024.

Dessutom blir årets kontaktombudsmöte 3 april (förutsatt att möteslokalen är ledig för bokning då).

Utskick om arbetsdagar görs till respektive längas kontaktombud, som för budskapet vidare inom den egna längan.

 

Vidare har styrelsen planerat in ytterligare sju styrelsemöten under 2023, ungefär en gång per månad, med uppehåll för sommarsemester. Har man som medlem frågor, funderingar eller förslag som man vill lyfta till styrelsen går detta bra att skicka in till ordforande@norrtorn.se så återkopplar vi inom ca en månad.

Årlig besiktning av området är planerat till den 9 maj, är det något speciellt man vill att styrelsen tittar extra noggrant på så meddela oss på ordforande@norrtorn.se

Kallelse till årsmötet 2023

Årsmötet hålls den 8 februari, kl 18:30.
Platsen är samma som användes innan pandemin, dvs Riksbyggens samlingslokal, Norrbackavägen 8 (ingång på gaveln, källartrappan).

Kallelse och dagordning har delats ut till samtliga hushåll, fullständig presentation finns här:

Presentation årsmöte 2023

OBS: Filen är uppdaterad och innehåller nu valberedningens förslag.

Varmt välkomna !

/Styrelsen

Test av busslinje

Sedan 12:e december så har vi fått tillbaka busstrafik som test. Det är linje 710 Centrumlinjen som kommit tillbaka. Vår närmaste hållplats finns vid stora vändplan på Norrtornsvägen. Sedan finns det en hållplats vid Riksbyggen och en utanför HSB.

Det är tack vare styrelsen i HSB som drivit detta tillsammans med Riksbyggen och Samfälligheten som detta kommit till stånd. Vi hoppas att möjligheten att åka buss utnyttjas så att turen får vara kvar.

För aktuella priser så hänvisas till KLT.

Styrelsen

Belysning och elpriser

Som tidigare informerat påbörjade styrelsen ett test med att släcka ner ungefär varannan lampa i området i syfte att skaffa sig underlag för hur vi ska kunna spara pengar genom lägre elförbrukning under kommande vinter när elpriserna befaras bli onormalt höga. Testet var till en början tänkt att bara pågå en kortare period, men sedan dess har flera myndigheter informerat om att alla i Sverige måste hjälpas åt att spara el (bland annat MSB, Energimyndigheten och Oskarshamns kommun).

Styrelsen har därför valt att göra aktuell nedsläckning permanent, så länge rekommendationerna kvarstår och elpriserna befaras bli höga. Mindre justeringar kan bli aktuella.

Vi sparar drygt 40% el genom den nedsläckning vi har nu. Beroende på vad elpriset blir finns mycket pengar att spara för föreningen. Vid ett elspotpris på t.ex. 4kr/kWh kan besparingen bli närmare 10 000 kr för perioden november-februari.

Styrelsen fortsätter att bevaka frågan och anpassa oss efter myndigheternas rekommendationer.

Med vänlig hälsning
STYRELSEN

Belysning och elpriser

Styrelsen har arbetat vidare med att undersöka möjliga elbesparingar inför vintern och dess befarade höga elpriser.
På kvällen den 22 september besiktade styrelsen belysningen och gjorde upp en plan för vilka lampor som skulle kunna släckas ner. Denna plan har testats under kvällen/natten den 27 september. Ungefär hälften av belysningen har släkts ner i vårt område. Syftet är att skaffa sig en uppfattning om hur mörkt det blir.

Tanken var först att bara ha släckt under EN natt, och därefter återställa belysningen. Därefter skulle resultatet utvärderas, eventuellt ändras, och därefter göra ett lite längre test. Det andra testet var tänkt att genomföras för att alla medlemmar ska få en chans att se sig om i området och bilda sig en uppfattning om hur det skulle kunna se ut. Vi skulle då även se hur mycket elförbrukningen sjunker.

Testet den 27 september föll så väl ut, att styrelsen har beslutat att gå direkt till det längre testet. Vi kommer nu att låta de lampor som släckts ner fortsätta vara släckta ett par dagar till.

Vi uppmanar härmed samtliga medlemmar att under mörkrets timmar se sig om i området. Återkom gärna till styrelsen med tankar och idéer, mail: ordforande@norrtorn.se eller via papper i brevlådan till Hjortstigen 30 eller Älgstigen 33. Senast den 5 oktober vill vi ha era synpunkter, då det ligger ett inplanerat styrelsemöte dagen efter.

Vi undersöker samtidigt andra förslag/lösningar: att släcka helt några timmar på natten, samt att justera hur tidigt på kvällen/morgonen som lamporna tänds/släcks.
Alla förslag skulle kunna användas var för sig, eller i kombination med varandra.

Vi i styrelsen är väl medvetna om att området kan komma att upplevas som mörkt och annorlunda, och därför vill vi förankra en eventuell nedsläckning hos medlemmarna. Planen är därför att kalla till en extra föreningsstämma för att besluta om vi ska genomföra någon/några av besparingsförslagen. Vi återkommer isåfall med mer information om detta vid ett senare tillfälle.

MVH
Styrelsen

Test av nedsläckning

Styrelsen planerar att testa hur vårt område skulle se ut om vi släcker ungefär varannan lampa. Detta gör vi för att ta fram underlag och utvärdera olika alternativ för el-besparing i vinter.

Testet kommer att genomföras under EN natt. Preliminärt mellan den 27 och 28 september. Efter testet kommer belysningen att återställas till det normala.

Om det behövs kan det bli aktuellt med fler/andra tester, isåfall kommer vi att informera här på hemsidan.

Vi i styrelsen är medvetna om att det är kort framförhållning med denna information, och ber om er förståelse. En kraftig prishöjning på elen kan komma snabbt, och vi vill inte dra ut på tiden med att utvärdera olika alternativ.

MVH
Styrelsen

Trädnedtagning

Imorgon den 22 september kommer föreningen att ta ner ett antal träd i området, det är främst sjuka träd som kommer att tas bort.
Under tiden kan det förekomma tillfälliga avspärrningar och stora maskiner i området, så vi ber er att vara vaksamma. Framkomligheten med bil kan tidvis vara begränsad.

MVH
Styrelsen

Sommarnytt

Vi önskar alla medlemmar glad sommar, och passar på att visa vad de senaste dagarnas arbete har resulterat i.

Lilla lekplatsen har fått en stor upphöjd plantering. Några få buskar som är beställda återstår att plantera, men det är i princip klart.

Trappan mellan Hjortstigen och Folkhögskolan har (efter önskemål från flera) utökats med en ramp för cyklar.

Sista styrelsemötet innan semestern hölls igår (6/7).
Några frågor som avhandlades var beställning av grävning för nya avloppsrör vid Länga L och K, samt nedtagning av ett antal träd enligt skötselplanen.
Den belysningsstolpe som blev förstörd på Älgstigen kommer att ersättas, dock är det långa leveranstider just nu.

Vi påminner också alla garageinnehavare om att porten ska underhållas under sommaren, enligt det infobrev som skickats ut.

Skötselombuden har iordningställt flera gamla stegar, dessa finns upphängda på olika garage i området. Var vänliga och hör av er om en stege skadas eller ser osäker ut, så att vi kan titta på den. Kontrollera alltid en stege före användning (eget ansvar).

Vi kommer också att påbörja planering av att anlägga ett område vid stora lekplatsen med ängsplantering och bänkbord, med målet att genomföra det 2023. Även planering för en boulebana och bänkbord i triangeln (mellan länga K och G) kommer att starta upp under sommaren.

Med vänlig hälsning
Styrelsen och skötselombuden

Vårstädning 2022

Inför vårstädningen har skötselombuden köpt in jord, gräsfrön, gödning mm som kan användas för att laga skador på gräsytorna.
Detta finns att hämta i våra gemensamhetsgarage.
Kontakta skötselombuden vid frågor.