Archive for Nyheter

Informationsmöte 22/1

Den 22/1 har styrelsen genomfört ett informationsmöte dit alla boende var välkomna.

Efter en kort fika så gick ordförande bland annat igenom:

  • Anläggningsbesluten
  • Stadgar
  • Underhålls- och förnyelsefondering

Under mötet kom ett par synpunkter upp som styrelsen har att jobba vidare med.

Styrelsen vill tacka de som kom för visat intresse.

Vi söker en sekreterare

Valberedningen har meddelat att de inte har hittat någon som kan tänka sig att bli ordinarie ledamot tillika sekreterare.

Är du intresserad så kontakta Johan Håkansson, Ordförande på 072-309 66 05.

Informationsmöte för boende 22/1

Är du sugen på att lära dig mer om samfälligheten och hur den styrs.

Den 22/1 kl 18:30 kommer styrelsen att hålla ett informationsmöte för alla boende.

Vi kommer bland annat att gå igenom anläggningsbeslut, stadgar, Underhålls- och förnyelsefonder med mera.

Vi möts i Riksbyggens samlingslokal på Norrbackavägen 8, ingång på gaveln.

Välkomna önskat styrelsen

Årsmöte 2020

Årsmöte har planerats till 12 februari 2020. Precis som förra året kommer kallelse med dagordning att delas ut i brevlådorna, medan resten av underlaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan ungefär i mitten av januari.

Höststädning 2019

Sedvanlig höststädning kommer att genomföras 16-17 november. Containrar för löv och annat trädgårdsavfall kommer att sättas upp på dom vanliga platserna. Som vanligt gäller att man inte får slänga plastsäckar eller annat skräp i containrarna.

El-arbeten har avslutats

Som ni säkert märkt så har det åter blivit ljust i området eftersom el-felen nu är åtgärdade.

Dessutom har den nya lampan vid gaveln av Länga L och de nya stolparna vid stora lekplatsens bollplan kopplats in.

Bollplanen kan nu lysas upp kvällstid genom att trycka på knappen som sitter på den ena stolpen. Glömmer man att släcka efter sig när man går så slocknar dessa två lampor automatiskt efter 2 timmar.

Dessutom har lamporna på garage 1 och 4 bytts ut i samband med garagerenoveringen, och är nu av LED-typ motsvarande de lampor som sedan tidigare suttit på garage 3.

Gaveln vid Länga L
Bollplanen
Knapp för tändning/släckning vid bollplanen

El-arbeten har påbörjats

Som de flesta säkert märkt har det varit väldigt mörkt i vårat område, vilket beror på trasiga elkablar någonstans mellan Hjortstigen och Älgstigen. Arbete är nu igång för att lokalisera och åtgärda felet. I samband med detta påbörjas också ett arbete med att utöka belysningen med en stolpe på Älgstigen, samt två stolpar vid stora lekplatsen.

Återlämning av garage (del2)

Nu kan garagen på Rådjursstigen och Hjortstigen lämnas tillbaka.

Återlämning kommer att ske kl 18:00 på onsdag (24/7). Vi samlas vid garagen på Hjortstigen.

Även de som inte hämtat sina garage på Älgstigen kan göra det vid detta tillfället.

Mer om garagen

Nödöppningslåsen kommer att justeras så att de fungerar som avsett. Garagen på Hjortstigen och Rådjursstigen är snart klara för återlämning, håll utkik i brevlådan och här på hemsidan för tid och datum.

Securitas parkeringsövervakning kommer att återupptas, vilket betyder att det är dom vanliga reglerna som åter gäller. Tänk på att det inte längre är tillåtet att stå parkerade på gräsytor runt om i området.

Återlämning av garage (Älgstigen)

Nu har det äntligen blivit dags att dela ut garageplatserna på Älgstigen!

Detta kommer att ske torsdagen 11/7 kl 19:00.

Vi samlas vid TV-boden (gaveln på garage Ga3).

Kan du inte vid denna tid så hör av dig till styrelsen.

Rådjursstigen och Hjortstigen kan förhoppningsvis lämnas tillbaka om någon vecka.