Archive for Nyheter

Säkerhetshöjande åtgärder

Efter att flera boenden har hört av sig och bett om att säkerheten ska höjas i korsningen mellan Hjortstigen och gångvägen har två betongblock placerats i backen på gångvägen för att minska hastigheten för cyklande barn som närmar sig korsningen. Åtgärden kommer att utvärderas under de kommande månaderna.

Planen är att under de kommande dagarna måla betongblocken för att de ska synas bättre i mörker.

Vi vill dock påminna om att vårt område alltid kommer att ha lekande barn, och att det främst är vuxna (bilförare) som måste anpassa sin hastighet efter detta.

Röjning och linjemålning parkering Rådjursstigen

Styrelsen och Skötselombuden har haft arbetsdag och röjt sly runt parkeringen samt målat parkeringsrutor.

Arbete på parkeringsplats på Rådjursstigen 26/7-28/7

Styrelsen kommer att utföra arbete 26/7-28/7 på parkeringsplatsen (vid vändplan) på Rådjursstigen.

Under denna tid kommer det att råda parkeringsförbud på denna parkering då det kommer att röjas sly och målas parkeringsrutor.

Parkerade bilar behöver flyttas under söndagen för att arbetena ska kunna utföras.

 

Styrelsen

Ny skylt infart Hjortstigen

Enligt styrelsebeslut så har vi skyltat om hastighet på Hjortstigen. Det som gäller är 10 km/h.

Respektera detta då det är mycket barn i området.

Styrelsen påminner om att det fordonets förare som har ansvaret.

Ny skylt infart Rådjursstigen

Enligt styrelsebeslut så har vi skyltat om hastighet på Rådjursstigen. Det som gäller är 10 km/h.

Respektera detta då det är mycket barn i området.

Styrelsen påminner om att det fordonets förare som har ansvaret.

Datum för höst och vinter 2021/2022

Det finns boenden som önskat att datumen för föreningens gemensamma aktiviteter ska presenteras i god tid för att förenkla den privata planeringen.

Det som idag finns planerat är (om inget oförutsett händer) höststädning 13-14 november (2021) och årsmöte 9 februari (2022).

Ny trappa mot Hjortstigen

Vi kan nu stolt meddela att skötselombuden och delar av styrelsen har byggt klart den nya trappan mellan Hjortstigen och Folkhögskolan!

Vårstädning 24-25/4

Årets vårstädning kommer att äga rum 24-25/4.

Containrar har beställts och kommer att stå på sedvanlig plats.

Kontaktombuden har fått karta över respektive skötselområde.

Det kommer inte att bli något kontaktombudsmöte i år. Därför behöver längorna skriftligen på enklaste sätt lämna önskemål för 2021/2022 till ordförande.

Uppdaterad hemsida

Årets årsmöte har hållits på Skype, vilket fungerade mycket bra. Tack till alla som deltog.

Sidorna under Organisation är uppdaterade med aktuell styrelse, kontaktombud och valberedning. Sidan för medlemsavgift är också uppdaterad. De nya stadgarna finns också tillgängliga nu.

Protokollet från årsmötet kommer att presenteras här när det har blivit justerat.

Vi påminner om sandsopningen 10-11/4 och att vårstädning preliminärt kommer att ske 24-25/4.
Årets kontaktombudsmöte ställs in pga Corona, men det finns fortfarande möjlighet att höra av sig till styrelsen eller skötselombuden om längorna har några specifika önskemål, både inför städdagen och efteråt.

När sandsopningen är genomförd kommer styrelsen att lägga ut farthinder igen.

Sandsopning 2021

Till samtliga boende i samfälligheten

Styrelsen har beslutat att den årliga sandsopningen ska ske helgen vecka 14, dvs 10-11 april.
Det är som vanligt längans kontaktombud som ser till att varje länga organiserar och genomför sandsopningen. Info på papper kommer inom kort till kontaktombuden.

Som vanligt gäller att sand/grus ska sopas FRÅN gräsmattor, parkeringsplatser och liknande TILL asfaltsvägar/gångvägar där en traktor med upptagningsaggregat kan komma åt sanden.

Det går givetvis bra att börja sopa i förväg redan nu för de som ev har förhinder under angiven helg, prata isåfall med ditt kontaktombud.

Är du osäker på vilka ytor som hör till just ditt skötselområde så hör av dig till styrelsen, det finns kartor.

Vi passar även på att påminna om årsmötet som är på onsdag den 31 mars. Länk till mötet har delats ut på papper till samtliga boende.