Archive for Nyheter

Uppdaterad hemsida

Årets årsmöte har hållits på Skype, vilket fungerade mycket bra. Tack till alla som deltog.

Sidorna under Organisation är uppdaterade med aktuell styrelse, kontaktombud och valberedning. Sidan för medlemsavgift är också uppdaterad. De nya stadgarna finns också tillgängliga nu.

Protokollet från årsmötet kommer att presenteras här när det har blivit justerat.

Vi påminner om sandsopningen 10-11/4 och att vårstädning preliminärt kommer att ske 24-25/4.
Årets kontaktombudsmöte ställs in pga Corona, men det finns fortfarande möjlighet att höra av sig till styrelsen eller skötselombuden om längorna har några specifika önskemål, både inför städdagen och efteråt.

När sandsopningen är genomförd kommer styrelsen att lägga ut farthinder igen.

Sandsopning 2021

Till samtliga boende i samfälligheten

Styrelsen har beslutat att den årliga sandsopningen ska ske helgen vecka 14, dvs 10-11 april.
Det är som vanligt längans kontaktombud som ser till att varje länga organiserar och genomför sandsopningen. Info på papper kommer inom kort till kontaktombuden.

Som vanligt gäller att sand/grus ska sopas FRÅN gräsmattor, parkeringsplatser och liknande TILL asfaltsvägar/gångvägar där en traktor med upptagningsaggregat kan komma åt sanden.

Det går givetvis bra att börja sopa i förväg redan nu för de som ev har förhinder under angiven helg, prata isåfall med ditt kontaktombud.

Är du osäker på vilka ytor som hör till just ditt skötselområde så hör av dig till styrelsen, det finns kartor.

Vi passar även på att påminna om årsmötet som är på onsdag den 31 mars. Länk till mötet har delats ut på papper till samtliga boende.

Årsmöte och pandemi 2021

Styrelsen har under torsdagen haft årets första styrelsemöte. Nästan uteslutet diskuterades hur årsmötet ska kunna genomföras under rådande pandemi.

Planen just nu är att årsmötet hålls 31 mars och sker digitalt, t.ex. via Skype. Mer information kommer att delges efter hand.

För övrigt finns den uppdaterade Underhålls- och förnyelseplanen nu här på hemsidan, klicka på ”Organisation” och därefter ”Underhålls- och förnyelseplan”, eller här.

Skrivelser till årsmöte 2021

Styrelsen har beslutat att årsmötet för 2021 kommer att hållas 10 februari kl 18:30.

Skrivelser (förslag) från ni boende (delägare) skall vara styrelsen tillhanda senast 2/12.

Detta för att styrelsen skall kunna förbereda skrivelserna inför årsmötet.

Skrivelser lämnas till ordförande  brevlådan på Hjortstigen 30 eller mejl till ordforande@norrtorn.se

Styrelsen

Höststädning 2020

Årets höststädning sker 14-15/11.

Tänk på att bara slänga löv och ris i containrarna. Större ris och grenar läggs i sist.

Har ni några frågor om detta få kontakta ordförande eller skötselombuden.

Hösten är här

Under måndagen hölls höstens första styrelsemöte.
Ämnen som togs upp var bland annat brandskydd, test av nya belysningsarmaturer, rensning av dagvattenbrunnar, farthinder, nedskräpning, underhåll på gräsklippare, genomgång av underhållsplanerna, och sommarstädningen.

Först ut blir information om sommarstädningen: Styrelsen beslutade att årets test av den nya sommarstäddagen ställs in, och skjuts till 2021 istället. På så sätt hoppas vi kunna förbereda och presentera konceptet på ett tydligt sätt, t.ex på nästa års kontaktombudsmöte.

Övrig information är att styrelsen jobbar vidare på brandskyddet i samarbete med räddningstjänsten och Sjögrens. Mer information kommer under hösten.

Inventering av områdets växtlighet är klart

Hoppas alla medlemmar njuter av sommaren !

Styrelsen har gjort ett omfattande arbete med att inventera/kartlägga träd och buskar i vårat område. Inventeringen, som nu är slutförd, är underlag för den skötselplan som är under framtagning.

2010 skapades vad som ibland kallats för ”trädplanen”, denna får nu en total genomgång och resultatet ”skötselplanen” kommer ligga till grund för områdets växtunderhåll under kommande år.

När skötselplanen är klar kommer den att presentera för medlemmarna, antingen på årsmötet eller på kontaktombudsmötet, men även här på hemsidan, så håll utkik efter mer information!

Snart kommer också mer information om årets stora nyhet, sommarstädningen, som hålls 19-20 september.

Datum för eljobb på garagen

Nu har vi fått datumet när byte av elskåpen på garagen på Älgstigen och Hjortstigen kommer att ske.

Strömmen kommer att brytas 16/6 mellan kl 08:00 till 16:00.

Påminner om att fiberanläggningen i TV-boden kommer att ligga nere. Detta innebär att inget internet, TV, telefoni via fiber kommer att ligga nere.

Likaså kommer portarna till garagen på Älgstigen att inte fungera.

Tillfälligt avbrott på Garage, TV och Internet.

Arbete kommer att behöva göras i elskåpet med huvudsäkringar på Älgstigen och Hjortstigen.
Medan arbetet pågår kommer strömförsörjning att saknas till samtliga garageportar på Älgstigens fristående garage, dvs Ga1-Ga4, men även till TV-boden. TV-boden förser som bekant hela samfälligheten med TV och Internet. Även garageporten till gemensamhetsgaraget på Hjortstigen kommer vara strömlös.

Arbetet beräknas pågå dagtid under en dag. Vilken dag det blir har vi inte fått besked om än, men sannolikt blir det i slutet på vecka 24 eller i början på vecka 25.

Styrelsen kommer att meddela samtliga boenden så fort vi vet när det blir (vi får veta några dagar innan det blir av).

Extra viktigt att tänka på är att man inte kommer att ha tillgång till sitt garage den dagen (parkera ute dagen innan), samt att TV och Internet (via fiber) inte kommer att fungera.

Vi räknar med att återkomma med mer information nästa vecka (vecka 24).

MVH
Styrelsen

Sophämtning byter dag

Vi vill bara påminna alla boenden om att från och med nästa vecka så byter KSRR hämtningsdag för soporna. Den nya dagen är ONSDAG den 10 juni.

Aktuellt hämtningsschema finns på KSRRs hemsida: https://ksrr.se/privat/toemningsdag/