Archive for Nyheter

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse har nu delats ut till samtliga boende angående den extra föreningsstämma som planerats in 23 oktober.

Denna länk innehåller kallelsen som PDF.

Planen är att genomföra en stor renovering av de fristående garagen under 2019.

Farthinder

Som tidigare informerat testar vi nu en ny enklare typ av farthinder. Planen är att plankan ska tas bort i början på vintern när det kan tänkas komma snö.
Om testet går bra kan fler farthinder av samma typ komma att placeras ut till våren.

Extra föreningsstämma

Styrelsen planerar att hålla en extra föreningsstämma (extra årsmöte) den 23 oktober.
Mer information och kallelse kommer inom några veckor.

Anledningen till mötet är att styrelsen planerar en stor renovering av de fristående garagen under 2019.

Trappa från Hjortstigen är klar

Den nya trappan från Hjortstigen mot folkhögskolan är nu färdigställd. Även kantstenen vid Hjortstigens garage har åtgärdats.

Renovering parkeringsplatser, klart

Under fredagen byttes brädorna på Älgstigens centrala parkeringsplats ut mot nya. Målning av vita linjer kommer senare, tills vidare gäller stolparna som avgränsning för respektive plats.

Stubbfräsning

Styrelsen har beslutat att beställa stubbfräsning i området. Ett drygt tjugotal stubbar kommer att tas bort. På grund av brandrisken är det dock inte bestämt när arbetet ska utföras, detta kommer att beslutas i samråd med leverantören för fräsningen.

Renovering parkeringsplatser

Under fredagen (20 juli) planerar styrelsen att börja byta ut brädor/”staket” (där vita markeringarna sitter) på Älgstigens mittersta parkeringsplatser.

Inför detta, och medan det pågår, vore det tacksamt om boende i första hand parkerar i garagen eller på de parkeringsplatser som inte har bräda (där det är målat direkt på marken).

I andra hand se till att parkera med en meters avstånd till märkbrädorna, så att arbetet ändå kan utföras.

Jordhög på Älgstigen

Efter vårens städdag blev det en hel del jord över. Alla boende som vill ha till sina egna tomter är välkomna att hämta från högen vid Älgstigens parkering.

Garage plan

Styrelsen jobbar nu aktivt med att ta fram en plan för de fristående garagens framtid. Ett extrainsatt styrelsemöte är planerat före midsommar, med målet att ta fram underlag för ett medlemsmöte under hösten där beslut ska tas om hur vi ska gå vidare. Mer information kommer framöver.

Belysning åtgärdad

Problemet med belysningen på Älgstigen är åtgärdat

Det är dock en åtgärd som på sikt kräver annan lösning (byte av kabel).