Kategori: Nyheter

Information 11 mars

Nu finns årsmötesprotokollet på hemsidan: Protokoll

Under dagen har information delats ut till samtliga boende om vårens aktiviteter (sandsopning och vårstädning).

Efter att kontaktombudsmötet gjort uppehåll under pandemin 2021 är det tillbaka i år! Respektive längas kontaktombud har fått ytterligare information om detta.

Under dagen delades även information om årsavgiften ut. De som har varit uppmärksamma har noterat att ett tryckfel letat sig in då garageavgiften är fel. Nytt papper kommer att delas ut under helgen till alla som berörs (har fristående garage). uppgifter om årsavgifter finns även på hemsidan: Medlemsavgift

Årets aktiviteter 2022

Styrelsen har under kvällen haft möte och bland annat planerat in preliminära datum för årets aktiviteter. Dessa är:

2-3 april – Sandsopning
7 april – Kontaktombudsmöte
23-24 april – Vårstädning
12-13 november – Höststädning
8 februari 2023 – Årsmöte

Utöver dessa tillkommer ett par arbetsdagar med fokus på olika områden, bl.a målning lekplatser, ”sommarstädning” specifik länga, garageunderhåll. Datum för dessa har inte beslutats.

Det är bra om man som medlem funderar över hur man vill att området ska utvecklas och skötas, både stort och smått, kortsiktigt och långsiktigt. Längornas kontaktombud ska samla in detta inför kontaktombudsmötet 7/4. Diskutera gärna inom längorna på sandsopningsdagen.

Årsmötet 2022 har hållits, uppdaterad hemsida

Styrelsen tackar de som närvarade vid det digitala årsmötet för visat engagemang.

Hemsidan är nu uppdaterad med resultatet, dvs ny styrelse, kontaktombud och valberedning. Sidan för årsavgiften har också uppdaterats.
Protokollet kommer att laddas upp när det är justerat och klart.

Vi återkommer i början av mars med datum för årets aktiviteter.

Info om årsmötet 2022

Enligt plan kommer årets föreningsstämma (årsmöte) att hållas den 9 februari.

Tyvärr gör pandemin att vi även i år behöver hålla mötet på distans.

Planen är att det kommer fungera på samma sätt som förra året, dvs mötet via Skype och omröstningen via Voto.

Kallelse med dagordning kommer att delas ut i slutet av januari enligt gängse rutiner.

MVH
Styrelsen

Öppna garageportar

Vi vill uppmärksamma alla medlemmar med fristående garage att kontrollera så att er garageport stängs ordentligt när ni lämnar garaget.

Garageportarna är utrustade med en säkerhetsfunktion som gör att de inte ska klämma fast människor som hamnar under porten vid stängning.

Nu är det viktigt att hålla portöppningen ren från snö och is som annars kan aktivera säkerhetsfunktionen genom att dörren känner att någonting tar emot.

MVH
Styrelsen

Extra container för ris och grenar

Nu har den extra containern kommit för rishögarna från styrelsens röjarbete tidigare i höstas.

Vi behöver skötselområdenas hjälp att slänga detta i containern.

Containern står mellan en garagelänga och Länga K (Älgstigen 13-25). Det går även bra att slänga annat ris/sly/grenar där men efter att rishögarna är borta.

Installation av ventilgaller på garagen

Vi har under dagen påbörjat installation av ventilgaller på några av garageplatserna.
Detta är ett test, och först ut är garage Ga2 som ska få 9 ventilgaller.
Ventilationen kommer att utvärderas fram till våren/sommaren nästa år. Om den förbättras är planen att resterande garage också får extra ventilation.

Infobrev garageunderhåll

Under dagen har ett informationsbrev delats ut till samtliga boende med fristående garage, dvs Länga AEFGHKL. Brevet finns här som PDF: Infobrev garageunderhåll

Vi behöver alla hjälpas åt för att hålla vårat område helt och fint. Genom att utföra detta förebyggande underhåll kan vi undvika onödiga kostnader i framtiden så långt det är möjligt.

MVH
Styrelsen

Säkerhetshöjande åtgärder

Efter att flera boenden har hört av sig och bett om att säkerheten ska höjas i korsningen mellan Hjortstigen och gångvägen har två betongblock placerats i backen på gångvägen för att minska hastigheten för cyklande barn som närmar sig korsningen. Åtgärden kommer att utvärderas under de kommande månaderna.

Planen är att under de kommande dagarna måla betongblocken för att de ska synas bättre i mörker.

Vi vill dock påminna om att vårt område alltid kommer att ha lekande barn, och att det främst är vuxna (bilförare) som måste anpassa sin hastighet efter detta.