Information till samtliga boenden

Trädfällning
Samfälligheten kommer via Ted Dickssons försorg ta ner två björkar. En björk finns bakom Erik Sigfridssons (den lutande) samt den andra vid Krister Holmgrens gavel (Älgstigen 14). Det eventuella ris som blir kvar i högar ansvarar sedan respektive länga, på vars skötselområde dessa träd stått, att se till att detta sedan läggs i containrarna under städdagarna 9-11/11. Detta berör länga F och länga H.

Belysning
Samfälligheten genomför test med andra lampor i en del av våra armaturer. Det är de första fem armaturerna på Hjortstigen som omfattas av detta.

Avloppsnätet
Styrelsen har under hösten låtit undersöka vårt spillvattensystem med kamera. Resultatet av detta var att vårat avloppssystem såg bra ut där inga sättningar eller rotinträngningar kunde upptäckas.