Information till samtliga i samfälligheten

Markarbete ligger i startgroparna för att börja. Det kan vara så att dessa hinner börja innan mötena har hållits. Planen är att gå från vattentornet till vår TV-bod via cykelvägen förbi Älgstigen 46-30 och sedan vidare mot TV-boden.

Enligt NEA så kommer arbetena på husen att börja om ca 3 veckor. OBS! Det är er skyldighet att förbereda så att NEA dels kommer upp på era vindar via takluckan och att de kan gå och arbeta på era övre vindar och vid era antennuttag. Så börja med era vindar redan nu!

Valblanketten SKALL samtliga hushåll ha lämnat senast 121209 till Ordförande Johan Håkansson (se adress nedan). Ni behöver inte vänta på mötena för att lämna in er blankett om ni redan vet hur ni vill ha det. Är det så att denna inte inkommer i tid så kommer standardinstallationen att göras. Blanketten måste in för att styrelsen skall veta hur mycket som är samfällighetens anläggning och vad som är ert. För de tillval i installationen som ni själva gör upp med NEA har samfälligheten inget ansvar för.

Nyckel till er bostad skall ha lämnats till Ordförande Johan Håkansson senast 121209. Jag kommer att kvittera att jag mottagit denna.

Har ni frågor eller synpunkter hör av er till:
Johan Håkansson, Hjortstigen 30, 072-309 66 05
Mattias Bäckström Johansson, 070-491 67 87