Information kring Telia fiber

1. Markarbeten
Som ni alla har märkt har vintern kommit. Detta gör att de markarbeten som var tänkta att börja skjuts upp, för tjälen har redan nått ca 30cm djup.
Det är svårt att säga när grävarbetena kommer igång men grävningen för huvudfibern från Vattentornet är framflyttad till 15 februari.

2. Installation i bostad
Trots att markarbetet ligger nere tills vidare kommer installationsarbetena att börja.
NEA kommer att börja arbeta i Länga D (Hjortstigen 20-32) under vecka 51. De kommer att dra röret på gaveln, vinden och de avstick som skall gå till klädkamrarna. Efter detta kommer de att mer exakt säga hur en tidsplan kommer att se ut. Hinner de kommer de att ta en länga till och det blir i så fall Länga L (Älgstigen 27-39).
Mellan Jul och Trettonhelgen kommer inga arbeten ske i bostäderna.

3. Installation i bostad
Här vill vi förtydliga att om det mot all förmodan INTE skulle gå att använda befintlig kanalisation för antennkabel så kommer utanpåliggande kanalisation att ske. Exakt hur NEA kommer att dra går inte att säga i dagsläget utan det avgörs från fall till fall.

4. Nycklar och valblanketter
Redan angiven tidplan för inlämnande av nycklar och valblankett gäller.
Senast 9 december skall detta vara gjort. Undantag görs för Länga B och Länga H. Här förlängs tiden med 1 vecka till 16 december.
Ni som inte vill lämna er nyckel till NEA SKALL meddela styrelsen hur ni löser nyckelfrågan, gärna skriftligt. E-mail och SMS går bra.
Ordf. Johan Håkansson: Hjortstigen 30, hjortstigen@glocalnet.net, 072-309 66 05

5. Bilaga
Skickar med en bild som tyvärr inte var tillgänglig vid första informationstillfället.
Den svarta saken är Gatewayen och den vita är fiberconvertern. Fiberconvertern är något större än jag trodde (jämför med pärmen i A4-storlek). Vid installationen kommer ett nätverksuttag också att placeras jämte fiberconvertern. Nätverksuttaget har storleken av ert nuvarande antennuttag.

 

I bilden nedan så är fiberkonvertern längst ner till höger(den vita) och gatewayen till vänster (den svarta).