Inspektion

Nedan är filmerna från inspektionen av avloppsledningarna.

http://www.youtube.com/watch?v=BhyQibnA3IU

http://www.youtube.com/watch?v=JbubtrkeaHM

http://www.youtube.com/watch?v=xgcp6im6ECo

http://www.youtube.com/watch?v=QrKwnP9oius

http://www.youtube.com/watch?v=Eu6bX54Q0A0